ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ
ՊՈՐՏԱԼ
ԿՐԹԱԿԱՆ
ՖՈՐՈՒՄ
ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ
ՇՏԵՄԱՐԱՆ
ՀԵՌԱՎԱՐ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
ԿԿՏ
ՀԱՄԱԿԱՐԳ

«Տոննաներով» անվճար մաթեմատիկական աշխատաթերթեր (հանձնարարություններ) ուսուցիչների համար

Նոյեմբերի 5, 2021
ՏՀՏ նորություններ

Ստորև բերված է վեբկայքերի հավաքածու, որտեղ դուք կարող եք գտնել մաթեմատիկական տպվող աշխատաթերթերի (հանձնարարությունների) լայն տեսականի, որոնք կարող եք օգտագործել ձեր դասարանում՝ մաթեմատիկայի ուսուցման ընթացքում: Այս կայքերից ոմանք առաջարկում են նաև մաթեմատիկայի ուսուցման այլ նյութեր, ներառյալ ինտերակտիվ խաղեր, հանելուկներ, գործողություններ, գործիքներ և շատ ավելին: Աշխատանքային թերթերի մեծ մասը, որոնք դուք կգտնեք այս կայքերում, PDF կամ HMT ֆայլերով են: Դուք կարող եք նախադիտել աշխատաթերթերը նախքան դրանք ներբեռնելը: Բացի այդ, այս կայքերից մի քանիսը, չնայած որ առաջարկում են անվճար աշխատաթերթեր, լրացուցիչ գրանցում են պահանջում՝ իրենց տրամադրած նյութերին լիարժեք հասանելիություն ունենալու համար: Մաթեմատիկայի աշխատաթերթերը հավաքված են բազմաթիվ կատեգորիաներում և կարող են որոնվել ըստ դասարանի կամ թեմայի:

Super Teacher Worksheets

Super Teacher Worksheets-ը տրամադրում է աշխատաթերթերի լայն տեսականի: Առաջարկվող աշխատաթերթերն ընդգրկում են մաթեմատիկայի տարբեր ոլորտներ, այդ թվում՝ հանրահաշիվ, երկրաչափություն, հավանականություն, գրաֆիկներ և շատ ավելին: Թեև աշխատաթերթերից և գործողություններից շատերն անվճար են, բայց բոլոր նյութերին անսահմանափակ մուտք ունենալ համար անհրաժեշտ է անդամակցություն Super Teacher Worksheets-ին: Բացի մաթեմատիկայի աշխատաթերթերից կայքը տրամադրում է նաև «կարդալն ըմբռնելու հմտություններ, ուղղագրության ցանկեր, ձեռագրի պրակտիկայի թերթիկներ, քերականական աշխատաթերթեր, տոնական տպագրություններ և շատ ավելին»:

Math Worksheets For Kids

Math Worksheets For Kids-ն առաջարկում է մաթեմատիկայի անվճար հանձնարարություններ սկսած մանկապարտեզի սաներից մինչև 6-րդ դասարանի աշակերտների համար: Դուք կարող եք թերթել աշխատաթերթերն ըստ դասարանների և թեմաների: Թեմաները ներառում են թվեր (օրինակ՝ հաշվում, թվերի համեմատում, արժեք, կլորացում, հռոմեական թվեր), սովորական և տասնորդական կոտորակներ, չափումներ (օրինակ՝ փող, ժամանակ), 4 գործողություններ (գումարում, հանում, բազմապատկում, բաժանում և գործողությունների հերթականություն), երկրաչափություն, համամասնություններ, տոկոսներ, ամբողջ թվեր, տեքստային խնդիրներ և շատ ավելին: K5-ի անդամներն ունեն լրացուցիչ հնարավորություններ, ինչպիսիք են աշխատաթերթերը Google Classroom-ում ուղղակիորեն կիսելու, համապատասխան աշխատաթերթերի ամբողջական հավաքածուները ներբեռնելու և այլն:

Math Drills

Math Drills-ը պարունակում է հազարավոր անվճար մաթեմատիկական աշխատաթերթեր, որոնք կարող եք օգտագործել ձեր դասարանում: Աշխատանքային թերթիկներ որոնելու համար օգտագործեք կայքի որոնման գործառույթը կամ զննեք հրամանացանկի կատեգորիաները: Կան չափումների, երկրաչափության, հանրահաշվի, վիճակագրության և այլնի աշխատաթերթեր:

Homeschool Math

Homeschool Math-ը տրամադրում է կրթական մաթեմատիկական ռեսուրսների լայն տեսականի տնային ուսուցման, ծնողների և ուսուցիչների համար: Այս ռեսուրսները ներառում են անվճար մաթեմատիկայի աշխատաթերթեր, դասեր, առցանց մաթեմատիկական խաղեր, ուսումնական ծրագրերի ուղեցույցներ, մաթեմատիկական տեսանյութեր, ակնարկներ և շատ ավելին: Ազատ մաթեմատիկական աշխատաթերթեր բաժնում դուք կկարողանաք մուտք գործել տպագրվող մաթեմատիկական աշխատաթերթեր՝ 1-ից 7-րդ դասարանների համար: Այս աշխատաթերթերը հասանելի են ինչպես PDF, այնպես էլ htm ֆայլերի տեսքով: «Դրանք նաև շատ հարմար են. դուք կարող եք որոշել խնդիրների քանակը, փոփոխել տառատեսակի չափը, հեռավորությունը և այլն: Աշխատանքային թերթերը պատահականորեն են ստեղծվում, այնպես որ ամեն անգամ կազմվում են տարբեր հանձնարարություններ: Բոլոր աշխատաթերթերը ֆայլի 2-րդ էջում ունեն պատասխաններ»:

Dads Worksheets

Dads Worksheets-ն առաջարկում է հազարավոր մաթեմատիկական աշխատաթերթեր, որոնք նախատեսված են դասարանում օգտագործելու համար: Այն նաև առաջարկում է մաթեմատիկական խաղեր, հանելուկներ և մի քանի մաթեմատիկական գործիքներ (օրինակ՝ տարբեր կիրառության հաշվիչներ, հետհաշվարկի ժամանակաչափ, հռոմեական թվերի փոխարկիչ և շատ ավելին): Մաթեմատիկայի աշխատաթերթերը դասավորված են հետևյալ կատեգորիաներով՝ հիմնական մաթեմատիկական աշխատաթերթեր (գումարում, հանում, բաժանում, բացասական թվեր և այլն), կոտորակային աշխատաթերթեր (կոտորակների կրճատում, համեմատություն, հանում, բաժանում, կոտորակային տասնորդական տոկոս և այլն), տեքստային խնդիրներ, այլ աշխատանքային թերթիկներ (չափումներ և փոխարկումներ, նախշեր և փազլներ) և այլն։

Նյութի աղբյուրը. Educatorstechnology

 • Comment planifier la séquence d’apprentissage. Օտար լեզվի ուսումնական միավորի պլանավորումը

  Դասընթացը նախատեսված է օտար լեզուն դասավանդող ուսուցիչների համար։ Այն միտված է օգնելու վերջիններին արդյունավետ պլանավորել ուսուցանվող ուսումնական միավորը, օրվա դասը՝ հիմնվելով պետական չափորոշիչների, ԼԻԵՇ-ի հիմնական պահանջների, ինչպես նաև ուսումնառության համընդհանուր ձևավորման արդի պահանջների վրա։Դասընթացը ֆրանսերենով է։Դասընթացի ավարտին մասնակիցները կիմանան ինչ է ուսումնական միավորը, որոնք են նրա ենթամիավորները, դասի պլանավորման փուլերը ,կծանոթանան  ուսուցման արդյունավտ մեթոդներին և գնահատման անհրաժետությանն ու ձևերին։Կկարողանան արդյունավետ պլանավորել ուսումնական միավորը, օրվա դասը, մշակել արդյունավետ գործողություններ դասի վերջնարդյունքներին հասնելու համար, կիրառել գնահատման համապատասխան գործիքներ։

 • Պարամետրական հավասարումների և անհավասարումների լուծման գրաֆիկական եղանակ

  Պարամետր պարունակող խնդիրները մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում  դասվում են համեմատաբար բարդերի շարքին: Ավելին,  դրանց լուծումը հաճախ պա- հանջում  է  ստեղծագործական մոտեցում: Դպրոցի ավարտական քննությունների փորձը ցույց է տալիս, որ սովորողների մեծամասնությունը  դժվարանում է պարամետրերով խնդիրներ լուծելիս: Պատճառները տարբեր են։ Շատերիս կարծիքով, կարելի է վկայակոչել հետևյալ նկատառումները, որոնք խոչընդոտում են թեմայի յուրացմանը.սովորողների կողմից ֆունկցիաների հատկությունների մեխանիկական սերտումը«պարամետր» հասկացության ոչ ճիշտ ըմբռնումըոչ բոլոր արժեքների քննարկումըառաջադրանքի պահանջի ոչ ճիշտ ըմբռնումըինչպես նաև, ժամանակի առումով, թեմայի կտրվածությունը ձեռք  բերած գիտելիքներիցՊարամետրով հավասարումների և անհավասարումների լուծման ժամանակ առանձնակի ուշադրություն պետք է դարձնել «հավասարման կամ անհավասարման լուծում» և «խնդրի լուծում» հասկացություններին:   Պարամետրերով խնդիրների լուծման ժամանակ հնարավոր են լուծման տարբեր մեթոդներ: Բնականաբար, ավելի էֆեկտիվ է համարվում խնդրին այնպիսի մոտե- ցումը, որտեղ անալիտիկ լուծումը հնարավորության դեպքում զուգակցվում է լուծ- ման գրաֆիկական կամ սխեմատիկ մեկնաբանությամբ, իհարկե, երբեք չպետք է ան- տեսվի պարամետրի թույլատրելի արժեքների բազմության(ԹԱԲ) հարցը, որն այն- քան կարևոր է խնդրի լուծման փուլեր հանդիսացող՝ վերլուծությունն  ու  հետազո- տումն անցկացնելիս:

 • Использование ИКТ в обучении русскому языку

  «Язык — это история народа. Язык — это путь цивилизации и культуры. Поэтому-то изучение и сбережение русского языка является не праздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью».  А. И. Куприн 

 • Հայդուկներ

  Ովքե՞ր էին ֆեդայինները….  ֆիդայիներ, ֆիդայիները կամ հայդուկներըԱրևմտյան Հայաստանում ժողովրդական վրիժառուներն էին։ Նրանք հանուն հայրենիքի՝ Արևմտյան Հայաստանի ազատագրության համար ընտրել էին անհատական-պարտիզանական ընդվզումը։ Հայ ֆիդայիները հանդես էին գալիս թե՛ անհատապես, թե՛ խմբերով։ Առաջին հայ ֆիդայական խմբերը հանդես են եկել 1880-ական թվականների կեսերին, որոնց ղեկավարներից էին Մարգար Վարժապետը, Արաբոն, Աչգբաշյանն և այլք։ Ֆիդայական շարժումը շարունակվում է նաև հետագա տարիներին։

 • Երկարություն, զանգված, ժամանակ

 • ինտեգրված դասընթաց 2-րդ դասարան

    Դասընթացի հիմնական նպատակն է աշխարհի ամբողջականության, բազմազանության ւ փոխադարձ կապերի, բնության երևույթների միասնականության մասին նախնական պատկերացումների ձևավորումը, մարդկանց և բնության հետ փոխհարաբերություններում պատասխանատու վարք դրսևորելու կարողությունների ձևավորումը։ Դասընթացի հիմնական խնդիրներն են՝Տարբերակել կենդանի և անկենդան բնության, մարդու և բնության ստեղծած օբյեկտները՝ նկարագրելով դրանց առանձնահատկությունները,տեսնել և նկարագրել բնության բազմազանությունը,դիտարկումներով և փորձերով բացահայտել, որ կենդանի բնությունը ջրի, օդի, լույսի, ջերմության և բնակության վայրի կարիք ունիդիտարկումներով և փորձերով համոզվել, որ բույսերն ու կենդանիները փոխադարձաբար կապված են։Դասընթացի ընդհանրական չափորոշչային վերջնարդյունքներն են՝ տարբերակել և բնութագրել բնության կենդանի և անկենդան օբյեկտները,դրանց փոխկապակցվածության և փոխազդեցության օրինակներ բերել,ներկայացնել տարբեր բնական գործոնների ազդեցությունը բույսերի աճի և զարգացման վրա՝ հող, ջուր, օդ, լույս, ջերմություն,բնութագրել տարբեր տարածքներին բնորոշ կենդանիների, բույսերի և մարդկանց բազմազանությունն ու հարմարվողականությունը միջավայրին, այդ բազմազանության պահպանման անհրաժեշտությունը,նկարագրել, հիմնավորել, որ բնության մեջ գտնվող բուսական և կենդանական տեսակները դասակարգվում են ըստ տարբեր բնութագրերի,տարբերակել և նկարագրել բույսերի հիմնական մասերը, նկարագրել դրանց հիմնական գործառույթները, հետազոտել, ներկայացնել սերմերի ծլման, աճի գործընթացը և անհրաժեշտ հիմնական պայմանները,բացատրել և ընդհանրացնել որ բոլոր կենդանի օրգանիզմները բազմանում և առաջացնում են իրենց նման, բայց ոչ կրկնօրինակ սերունդ,բացատրել, թե մարդը, կենդանիները և բույսերը որտեղից են ստանում իրենց սնուննդը, նշել, որ մարդը և կենդանիները սնվում են բույսերով և այլ կենդանիներով, սնման շխթաների պարզ օրինակներ բերել։<<Բնությունն  իմ շուրջ>> թեմայի դասերը՝Դաս 1 - Ի՞նչ է բնությունըԴաս 2 - Կենդանի և անկենդան բնությունԴաս 3 - ԲույսերԴաս 4 - Բույսերի բազմազանությունըԴաս 5 - Բույսերը և մարդըԴաս 6 - Վայրի և մշակովի բույսերԴաս 7 - Երկրագնդի մյուս բնակիչներըԴաս 8 - ՄիջատներԴաս 9- ԹռչուններԴաս 10 - Ջկներ, երկկենցաղներ, սողուններԴաս 11- ԿաթնասուններԴաս 12 - Ընտանի և վայրի կենդանիներ, մարդը և կենդանիներըԴաս 13 - Փոփոխությունները բնության մեջ

 • Կերպարվեստի միջոցով մարդու աշխարհայացքի զարգացում

  Բարի գալուստ << Կերպարվեստի միջոցով մարդու աշխարհայացքի զարգացում>>հեռավար դասընթացին:Իմանալով ,որ «Մարդն ապրում և գործում է, ըստ իր աշխարհայացքի».Դասընթացի ընթացքում ուսումնասիրելու եք կերպարվեստի ճյուղերը,ժանրերը,արվեստի ճյուղերի հանրահայտ ներկայացուցիչների կյանքն ու գործունեությունը:Տեսական և գործնական այս դասընթացների միջոցով կզարգացնեք ձեր աշխարհայացքը ,զուգահեռ կզարգացնեք կամ  ձեռք կբերեք գծանկարի,գունանկարի կատարման նոր  կարողությունները :

 • 5-րդ դարի հայ մատենագրությունը

  Համառոտ տեղեկություններ 5-րդ դարի մատենագրության մասին 

 • 5-րդ դարի հայ մատենագրությունը

  Համառոտ տեղեկություններ 5-րդ դարի մատենագրության մասին 

 • Եվրոպա