ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ
ՊՈՐՏԱԼ
ԿՐԹԱԿԱՆ
ՖՈՐՈՒՄ
ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ
ՇՏԵՄԱՐԱՆ
ՀԵՌԱՎԱՐ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
ԿԿՏ
ՀԱՄԱԿԱՐԳ
 • Էլեկտրոնային աղյուսակներ

  Համակարգչում ներկայացվող մեծաքանակ ինֆորմացիայի մշակումը ավտոմատացնելու նպատակով այն հաճախ հարմար է լինում ներկայացնել աղյուսակի տեսքով: Դրա համար համակարչում ստեղծվել են հատուկ ծրագրեր, որոնք կոչվում են էլեկտրոնային աղյուսակներ:

 • ՖԻԶԻԿԱ VII ԴԱՍԱՐԱՆ/ ՊԻՆԴ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ, ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ԵՎ ԳԱԶԵՐԻ ՃՆՇՈՒՄԸ /

     Այս թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա <<ճնշման ուժ>>, <<ճնշում>> մեծությունները, ճնշման չափման միավորները, բերել դրանց դրսևորման օրինականեր, պարզ դեպքերում հաշվարկել դրանք: Իմանա Պասկալի, հաղորդակից անոթների, Արքիմեդի օրենքները, հեղուկի սյան ճնշման, արքիմեդյան ուժի, ջրաբաշխական մեքենայի մխոցների մակերեսների և ազդող ուժերի կապն արտահայտող բանաձևերը:Գաղափարև ունենա մթնոլորտային ճնշման , դրա չափման մասին, իմանա մթնոլորտային ճնշման արժեքը:Գաղափար ունենա նավագնացության և օդագնացության մասին:Կարողանա տալ գազի ճնշման բացատրությունը, ճնշման հաղորդման մեխանիզմը հեղուկներում և գազերում, օգտվել ճնշումը չափող պարզագույն սարքերից:Կարողանա բացատրել ջրաբաշխական մեքենայի կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը:Կարողանա նկարագրել Տորիչելիի փորձը, կատարել համապատասխան վերլուծություններ, բացատրել մթնոլորտային ճնշման կախումը բարձրությունից: Ծանոթ լինի մխոցավոր պոմպի և ջրմուղի աշխատանքի սկզբունքին: Կարողանա փորձով չափել արքիմեդյան ուժի մեծությունը, պարզաբանել հեղուկում մարմնի լողալու և խորասուզվելու պայմանները:

 • Բազմանկյունների ուսումնասիրություն

  Դասընթացն ուսումնասիրելիս ձեռք կբերենք գիտելիքներընդհանուր հասկացություն բազմանկյան մասին,բազմանկյան տեսակների և նրանց հատկությունների ու հայտանիշների  մասինկանոնավոր բազմանկյան մասին,բազմանկյան մակերեսի մասին:

 • Տեխնոլոգիա 5-րդ դասարան։ Խոհարարություն։

   Մարդու ֆիզիկական առողջության գրավականներից մեկն էլ առողջ սնունդ է։   Սխալ սննդային սովորույթները հանգեցնում են առողջական խնդիրների առաջացման:  Սնունդն անհրաժեշտ է մարմնի աճի, զարգացման և վերականգնման համար։ Դրա համար այն պիտի լինի լիարժեք և առողջարար։ Մեծ նշանակություն ունի սննդամթերքի ճիշտ ընտրությունը, ընդունման ձևը և սննդակարգի պահպանումը։

 • ՈՒժերի տեսակները

  Դասընթացը նախատեսված է 7-րդ և 8-րդ դասարաններում սովորողների,ինչպես նաև այդ դասարաններում դասավանդող ուսուցիչների համար:

 • Մաթեմատիկա 2, Եռանիշ թվերի մասին հասկացություններ

  Մաթեմատիկա 2, Եռանիշ թվերի մասին հասկացություններԴասվար՝ Ա․Նալբանդյան

 • Հայրենի երկիր

        Հայրենի երկիր    Բարև ,սիրելի աշակերտներ,այս թեմատիկ  բաժինը,որ ուսումնասիրելու ենք վերաբերում է մեր հայրենիքին՝ Հայաստանին:                                                                         Այս բաժինը ուսումնասիրելու  ժամանակ մենք ավելի կմոտենանք մեր  մշակույթին,կծանոթանանք Հայաստանի հրաշքներին, կզարգացնեք  մի շարք կարողություններ ու հնարավորություններ:   Թեմատիկ խմբում ընդգրկված են հետևյալ դասանյութերը   ՀայաստանՍասունցի ԴավիթՄատենադարանԽաչքարՕշական                   Թեմաները կամփոփենք հարցերով և գիտելիքների ստուգումներով;  Դե սիրելիներս մաղթում եմ մեզ հաճելի և արդյունավետ աշխատանք:                                                Դասընթաց ստեղծող ՝Արմավիր մարզի Նորավանի միջնակարգ դպրոցի դասվար Նազելի Գևորգյան

 • Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները

  1.Մարդու իրավունքներ.հասկացությունը,բարոյական հիմքերը,իրավական բնույթըՄարդու իրավունքները հասկանալու համար անհրաժեշտ է իմանալ,թե ով է մարդը,քանզի իրավունքները մարդու անօտարելի հատկություններն են:Մարդը հասարակական կյանքով ապրող կենսաբանական և բանական էակ է,որի`որպես տեսակի,գոյության համար անհրաժեշտ են որոշակի բնական,հոգևոր և հասարակական պայմաններ:Մարդը կենսաբանական էակ է:Մարդու կենսաբանական հատկությունները վերածվում են բնական-ֆիզիոլոգիական հիմնարար պահանջմունքների,որոնց բավարարման համար մարդը պետք է ունենա հնարավորություններ:Եթե միջավայրը չապահովի նրա այդ հնարավորությունները,ուրեմն մարդը չի կարող գոյատևել:Օրինակ`մարդու մարմնավոր գոյատևման համար անհրաժեշտ է թթվածին:ՈՒրեմն շնչելը դառնում է նրա բնական պահանջմունքը:Այսպիսով`նա ունի մաքուր օդի բնական իրավունք:Այդ իրավունքը միջոց է նրա բնական պահանջմունքը բավարարելու համար:Մարդը բանական,հոգևոր էակ է:Մարդն ունի գիտակցություն,զգացմունքներ,կամք:Այս բնական հատկությունների շնորհիվ մարդու գոյությունը հոգևոր-ստեղծագործական է:Օրինակ`բնությունից նրան տրված է մտածելու հատկություն,որն անօտարելի է նրանից,հետևաբար`մտածելը և ստեղծագործելը մարդու հիմնական  բնական հավակնություններից են,որոնք պետք է բավարարվեն:ՈՒրեմն մարդն ունի ազատ մտածելու և ստեղծագործելու իրավունք:Մարդը սոցիալական էակ է:Մարդն այլ մարդկանց հետ

 • Մայրենի 2, "Հայաստանը մեր հայրենիքն է" թեմայի ուսուցում

  Մայրենի 2, "Հայաստանը մեր հայրենիքն է" թեմայի ուսուցման ընթացքում ներկայացնելու եմ Վաչագան Սարգսյանի դասագրքում զետեղված բոլոր նյութերը, տեսադասերը, վիկտորինաներ։

 • Hanrahashiv

  \( \sum{a,b} 1,10 \)\( \sqrt[a]{b+c} \)