ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ
ՊՈՐՏԱԼ
ԿՐԹԱԿԱՆ
ՖՈՐՈՒՄ
ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ
ՇՏԵՄԱՐԱՆ
ՀԵՌԱՎԱՐ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
ԿԿՏ
ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Արթուր Մարտիրոսյան. «Կրթություն-աշխատաշուկա կապի ամրապնդումը առաջնահերթություն է»

Նոյեմբերի 24, 2021
Լուրեր կազմակերպություններից

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Արթուր Մարտիրոսյանը մասնակցել է «Աշխատուժի զարգացումն ու կատարելագործումը» կլոր սեղանների շարքի ամփոփիչ միջոցառմանը, որն անցկացվել է «Աշխատուժի զարգացում. կրթությունը՝ նախակրթարանից մինչև բուհ» թեմայով: Կլոր սեղանների շարքը կազմակերպել էին Միջազգային կրթության ամերիկյան խորհուրդների (Ամերիկյան խորհուրդներ) հայաստանյան գրասենյակը և Ամերիկայի առևտրի պալատը՝ ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատան աջակցությամբ:

Ողջունելով միջոցառման մասնակիցներին՝ նախարարի տեղակալը կարևորել է նմանատիպ նախաձեռնությունների իրականացումը, քանի որ ներկայում ԿԳՄՍ նախարարությունը կրթական բարեփոխումների ակտիվ փուլում է, ընդ որում՝ հաշվի են առնվում նաև աշխատաշուկայի պահանջները: «Մեզ համար կարևոր է լսել ներկաների կարծիքը, քանի որ Ամերիկայի առևտրի պալատը ներառում է շուրջ 140 կառույցներ, հետևաբար ակնկալում ենք բիզնեսի և քաղաքացիական հասարակության առաջարկություններն ու նկատառումները իրականացվող բարեփոխումների վերաբերյալ: Ակնհայտ է, որ ներկայում առկա է կրթություն-աշխատաշուկա կապի որոշակի խզվածություն: Այդ առումով՝ խնդիրը միջգերատեսչական համագործակցության տիրույթում է գտնվում և առկա են Էկոնոմիկայի, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի ու ԿԳՄՍ նախարարությունների համագործակցություն և համատեղ ջանքեր՝ համապատասխանաբար տնտեսության համար անհրաժեշտ որակյալ կադրերի ապահովման, գործազրկության դեմ պայքարի, աշխատաշուկայի ներկա և կանխատեսելի կարիքների համար համապատասխան կրթության ապահովման խնդիրները հասցեագրելու համար:

Փոխնախարարը այս համատեքստում առանձնացրեց մի շարք կարևոր բաղադրիչներ. դրանք են կրթական ծրագրերի բովանդակության համապատասխանեցումը աշխատաշուկայի պահանջներին, աշխատանքի վրա հիմնված կրթության կազմակերպումը, մասնագիտական կողմնորոշման կազմակերպման հարցը, ոչ ֆորմալ կրթության զարգացումը, աշխատաշուկայի ներկա և կանխատեսելիք կարիքների գնահատումը, աշխատաշուկայի կարիքների կարևորումը պետության կողմից ուսման վարձի փոխհատուցմամբ բուհական և հետբուհական կրթության տեղերի որոշման մեջ և այլն: Հանգամանորեն ներկայացվեցին յուրաքանչյուր ուղղությամբ տարվող աշխատանքները:

Արթուր Մարտիրոսյանի ելույթից հետո ներկաները նրան մի շարք հարցեր են ուղղել, որոնք վերաբերել են ուսուցիչների վերապատրաստման և ատեստավորման, ներառական կրթության և քաղաքացիական հասարակության ներգրավման խնդիրներին:

Նշենք, որ անցկացված կլոր սեղանների նպատակն էր համախմբել մասնագիտական կադրերի պատրաստման և զարգացման գործընթացում ներառված առանցքային դերակատարներին, ձևավորել երկխոսության հարթակ և քննարկում ծավալել առկա խնդիրների ու դրանց հաղթահարման ուղիների վերաբերյալ, ստեղծել համագործակցային կապեր:

Կլոր սեղանների ընթացքում ուսումնական հաստատությունների և Ամերիկայի առևտրի պալատի ընկերությունների ներկայացուցիչներին, ամերիկյան կրթական ծրագրերի շրջանավարտներին հնարավորություն է տրվել արդյունավետ երկխոսության միջոցով բացահայտելու 21-րդ դարի աշխատուժի կարիքները Հայաստանում:

Նյութի աղբյուրը. ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

 • Comment planifier la séquence d’apprentissage. Օտար լեզվի ուսումնական միավորի պլանավորումը

  Դասընթացը նախատեսված է օտար լեզուն դասավանդող ուսուցիչների համար։ Այն միտված է օգնելու վերջիններին արդյունավետ պլանավորել ուսուցանվող ուսումնական միավորը, օրվա դասը՝ հիմնվելով պետական չափորոշիչների, ԼԻԵՇ-ի հիմնական պահանջների, ինչպես նաև ուսումնառության համընդհանուր ձևավորման արդի պահանջների վրա։Դասընթացը ֆրանսերենով է։Դասընթացի ավարտին մասնակիցները կիմանան ինչ է ուսումնական միավորը, որոնք են նրա ենթամիավորները, դասի պլանավորման փուլերը ,կծանոթանան  ուսուցման արդյունավտ մեթոդներին և գնահատման անհրաժետությանն ու ձևերին։Կկարողանան արդյունավետ պլանավորել ուսումնական միավորը, օրվա դասը, մշակել արդյունավետ գործողություններ դասի վերջնարդյունքներին հասնելու համար, կիրառել գնահատման համապատասխան գործիքներ։

 • Պարամետրական հավասարումների և անհավասարումների լուծման գրաֆիկական եղանակ

  Պարամետր պարունակող խնդիրները մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում  դասվում են համեմատաբար բարդերի շարքին: Ավելին,  դրանց լուծումը հաճախ պա- հանջում  է  ստեղծագործական մոտեցում: Դպրոցի ավարտական քննությունների փորձը ցույց է տալիս, որ սովորողների մեծամասնությունը  դժվարանում է պարամետրերով խնդիրներ լուծելիս: Պատճառները տարբեր են։ Շատերիս կարծիքով, կարելի է վկայակոչել հետևյալ նկատառումները, որոնք խոչընդոտում են թեմայի յուրացմանը.սովորողների կողմից ֆունկցիաների հատկությունների մեխանիկական սերտումը«պարամետր» հասկացության ոչ ճիշտ ըմբռնումըոչ բոլոր արժեքների քննարկումըառաջադրանքի պահանջի ոչ ճիշտ ըմբռնումըինչպես նաև, ժամանակի առումով, թեմայի կտրվածությունը ձեռք  բերած գիտելիքներիցՊարամետրով հավասարումների և անհավասարումների լուծման ժամանակ առանձնակի ուշադրություն պետք է դարձնել «հավասարման կամ անհավասարման լուծում» և «խնդրի լուծում» հասկացություններին:   Պարամետրերով խնդիրների լուծման ժամանակ հնարավոր են լուծման տարբեր մեթոդներ: Բնականաբար, ավելի էֆեկտիվ է համարվում խնդրին այնպիսի մոտե- ցումը, որտեղ անալիտիկ լուծումը հնարավորության դեպքում զուգակցվում է լուծ- ման գրաֆիկական կամ սխեմատիկ մեկնաբանությամբ, իհարկե, երբեք չպետք է ան- տեսվի պարամետրի թույլատրելի արժեքների բազմության(ԹԱԲ) հարցը, որն այն- քան կարևոր է խնդրի լուծման փուլեր հանդիսացող՝ վերլուծությունն  ու  հետազո- տումն անցկացնելիս:

 • Использование ИКТ в обучении русскому языку

  «Язык — это история народа. Язык — это путь цивилизации и культуры. Поэтому-то изучение и сбережение русского языка является не праздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью».  А. И. Куприн 

 • Հայդուկներ

  Ովքե՞ր էին ֆեդայինները….  ֆիդայիներ, ֆիդայիները կամ հայդուկներըԱրևմտյան Հայաստանում ժողովրդական վրիժառուներն էին։ Նրանք հանուն հայրենիքի՝ Արևմտյան Հայաստանի ազատագրության համար ընտրել էին անհատական-պարտիզանական ընդվզումը։ Հայ ֆիդայիները հանդես էին գալիս թե՛ անհատապես, թե՛ խմբերով։ Առաջին հայ ֆիդայական խմբերը հանդես են եկել 1880-ական թվականների կեսերին, որոնց ղեկավարներից էին Մարգար Վարժապետը, Արաբոն, Աչգբաշյանն և այլք։ Ֆիդայական շարժումը շարունակվում է նաև հետագա տարիներին։

 • Երկարություն, զանգված, ժամանակ

 • ինտեգրված դասընթաց 2-րդ դասարան

    Դասընթացի հիմնական նպատակն է աշխարհի ամբողջականության, բազմազանության ւ փոխադարձ կապերի, բնության երևույթների միասնականության մասին նախնական պատկերացումների ձևավորումը, մարդկանց և բնության հետ փոխհարաբերություններում պատասխանատու վարք դրսևորելու կարողությունների ձևավորումը։ Դասընթացի հիմնական խնդիրներն են՝Տարբերակել կենդանի և անկենդան բնության, մարդու և բնության ստեղծած օբյեկտները՝ նկարագրելով դրանց առանձնահատկությունները,տեսնել և նկարագրել բնության բազմազանությունը,դիտարկումներով և փորձերով բացահայտել, որ կենդանի բնությունը ջրի, օդի, լույսի, ջերմության և բնակության վայրի կարիք ունիդիտարկումներով և փորձերով համոզվել, որ բույսերն ու կենդանիները փոխադարձաբար կապված են։Դասընթացի ընդհանրական չափորոշչային վերջնարդյունքներն են՝ տարբերակել և բնութագրել բնության կենդանի և անկենդան օբյեկտները,դրանց փոխկապակցվածության և փոխազդեցության օրինակներ բերել,ներկայացնել տարբեր բնական գործոնների ազդեցությունը բույսերի աճի և զարգացման վրա՝ հող, ջուր, օդ, լույս, ջերմություն,բնութագրել տարբեր տարածքներին բնորոշ կենդանիների, բույսերի և մարդկանց բազմազանությունն ու հարմարվողականությունը միջավայրին, այդ բազմազանության պահպանման անհրաժեշտությունը,նկարագրել, հիմնավորել, որ բնության մեջ գտնվող բուսական և կենդանական տեսակները դասակարգվում են ըստ տարբեր բնութագրերի,տարբերակել և նկարագրել բույսերի հիմնական մասերը, նկարագրել դրանց հիմնական գործառույթները, հետազոտել, ներկայացնել սերմերի ծլման, աճի գործընթացը և անհրաժեշտ հիմնական պայմանները,բացատրել և ընդհանրացնել որ բոլոր կենդանի օրգանիզմները բազմանում և առաջացնում են իրենց նման, բայց ոչ կրկնօրինակ սերունդ,բացատրել, թե մարդը, կենդանիները և բույսերը որտեղից են ստանում իրենց սնուննդը, նշել, որ մարդը և կենդանիները սնվում են բույսերով և այլ կենդանիներով, սնման շխթաների պարզ օրինակներ բերել։<<Բնությունն  իմ շուրջ>> թեմայի դասերը՝Դաս 1 - Ի՞նչ է բնությունըԴաս 2 - Կենդանի և անկենդան բնությունԴաս 3 - ԲույսերԴաս 4 - Բույսերի բազմազանությունըԴաս 5 - Բույսերը և մարդըԴաս 6 - Վայրի և մշակովի բույսերԴաս 7 - Երկրագնդի մյուս բնակիչներըԴաս 8 - ՄիջատներԴաս 9- ԹռչուններԴաս 10 - Ջկներ, երկկենցաղներ, սողուններԴաս 11- ԿաթնասուններԴաս 12 - Ընտանի և վայրի կենդանիներ, մարդը և կենդանիներըԴաս 13 - Փոփոխությունները բնության մեջ

 • Կերպարվեստի միջոցով մարդու աշխարհայացքի զարգացում

  Բարի գալուստ << Կերպարվեստի միջոցով մարդու աշխարհայացքի զարգացում>>հեռավար դասընթացին:Իմանալով ,որ «Մարդն ապրում և գործում է, ըստ իր աշխարհայացքի».Դասընթացի ընթացքում ուսումնասիրելու եք կերպարվեստի ճյուղերը,ժանրերը,արվեստի ճյուղերի հանրահայտ ներկայացուցիչների կյանքն ու գործունեությունը:Տեսական և գործնական այս դասընթացների միջոցով կզարգացնեք ձեր աշխարհայացքը ,զուգահեռ կզարգացնեք կամ  ձեռք կբերեք գծանկարի,գունանկարի կատարման նոր  կարողությունները :

 • 5-րդ դարի հայ մատենագրությունը

  Համառոտ տեղեկություններ 5-րդ դարի մատենագրության մասին 

 • 5-րդ դարի հայ մատենագրությունը

  Համառոտ տեղեկություններ 5-րդ դարի մատենագրության մասին 

 • Եվրոպա