ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ
ՊՈՐՏԱԼ
ԿՐԹԱԿԱՆ
ՖՈՐՈՒՄ
ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ
ՇՏԵՄԱՐԱՆ
ՀԵՌԱՎԱՐ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
ԿԿՏ
ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Քննարկվել է բժշկության ոլորտում բարձրագույն կրթական ծրագրերի լիցենզավորման պահանջների փոփոխության հարցը

Նոյեմբերի 23, 2021

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարար Վահրամ Դումանյանի հրամանով՝ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ` բժշկության ոլորտում բարձրագույն կրթական ծրագրերի լիցենզավորման պարտադիր պահանջների և պայմանների ուսումնասիրության նպատակով:

Աշխատանքային խմբի ղեկավարը նախարարի տեղակալ Կարեն Թռչունյանն է, ընդգրկված են նաև առողջապահության նախարարի տեղակալ Լենա Նանուշյանը, ԿԳՄՍՆ բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչության, լիցենզավորման գործակալության, Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի, առողջապահության ոլորտի, բժշկական կրթություն իրականացնող բուհերի ներկայացուցիչներ:

Նոյեմբերի 23-ին տեղի է ունեցել աշխատանքային խմբի առաջին նիստը, որը վարել է խմբի ղեկավար, ԿԳՄՍ նախարարի՝ բարձրագույն կրթության ոլորտը համակարգող տեղակալ Կարեն Թռչունյանը:

Նախարարի տեղակալը նշել է, որ աշխատանքային խումբը եռամսյա ժամկետում պետք է մշակի առաջարկներ` լիցենզավորման պահանջներում համապատասխան փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու նպատակով:

«Մեր առաջնային խնդիրը բարձրագույն կրթության որակի բարելավումն է: Այդ նպատակով պետք է վերանայենք լիցենզավորման պայմանները, մասնավորապես՝ հստակեցնենք նվազագույն պահանջները: Այս խնդիրն առկա է բոլոր ոլորտային մասնագիտությունների համար, սակայն որոշել ենք գործընթացը սկսել բժշկական մասնագիտություններից` հաշվի առնելով այս ոլորտի առաջնային կարևորությունը: Պետք է հասկանանք՝ ինչպիսի պահանջներ ենք սահմանում, և առավել կարևոր է` որքանով ենք դրանք պահպանում»,- նշել է Կարեն Թռչունյանը:

Նրա խոսքով` բարձրագույն կրթության ոլորտում կուտակված խնդիրներ կան, որոնք համակարգային մոտեցում են պահանջում: Ըստ Կ. Թռչունյանի` ՀՀ բուհերում դիպլոմավորման ցուցանիշը բարձր է, գրեթե 100 տոկոսի է հասնում, մինչդեռ աշխարհում միջին ցուցանիշ է համարվում 70-75 տոկոսը: Սրանից, սակայն, չի հետևում, թե մեր երկրում, օրինակ՝ բժշկական կրթության որակն ավելի բարձր է, քան այլ երկրներում, որոնք ավելի զարգացած առողջապահական համակարգեր ունեն: «Այդ դեպքում պետք է հասկանանք, թե ինչու են մեզ մոտ բոլորը համատարած դիպլոմ ստանում»,- շեշտել է նախարարի տեղակալը` հավելելով, որ լիցենզավորմանը զուգահեռ՝ կկիրառվի նաև հավատարմագրումը` որպես կրթության որակի բարելավման գործիք:

«Մեր խնդիրն է կատարել փոփոխություն` ավելի լավ արդյունք ակնկալելով: Ես սա համարում եմ լուծելի խնդիր»,- ընդգծել է Կարեն Թռչունյանը:

Առողջապահության նախարարի տեղակալ Լենա Նանուշյանն էլ փաստել է, որ լիցենզավորման պահանջների վերանայման նախաձեռնությունը ողջունելի է, քանի որ բուժծառայության որակի բարելավման առաջին կարևոր քայլը բժշկական կրթության որակի բարելավումն է:

Քննարկման ընթացքում նշվել է, որ լիցենզավորման պահանջների հիմնական փոփոխությունն առնչվելու է լաբորատոր պայմաններին, տեխնիկական հագեցվածությանն ու մասնագիտական կաբինետների ձևավորմանը: Անդրադարձ է եղել նաև աշխատանքային ձևաչափի հաստատմանը:

Նյութի աղբյուրը. ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

 • Comment planifier la séquence d’apprentissage. Օտար լեզվի ուսումնական միավորի պլանավորումը

  Դասընթացը նախատեսված է օտար լեզուն դասավանդող ուսուցիչների համար։ Այն միտված է օգնելու վերջիններին արդյունավետ պլանավորել ուսուցանվող ուսումնական միավորը, օրվա դասը՝ հիմնվելով պետական չափորոշիչների, ԼԻԵՇ-ի հիմնական պահանջների, ինչպես նաև ուսումնառության համընդհանուր ձևավորման արդի պահանջների վրա։Դասընթացը ֆրանսերենով է։Դասընթացի ավարտին մասնակիցները կիմանան ինչ է ուսումնական միավորը, որոնք են նրա ենթամիավորները, դասի պլանավորման փուլերը ,կծանոթանան  ուսուցման արդյունավտ մեթոդներին և գնահատման անհրաժետությանն ու ձևերին։Կկարողանան արդյունավետ պլանավորել ուսումնական միավորը, օրվա դասը, մշակել արդյունավետ գործողություններ դասի վերջնարդյունքներին հասնելու համար, կիրառել գնահատման համապատասխան գործիքներ։

 • Պարամետրական հավասարումների և անհավասարումների լուծման գրաֆիկական եղանակ

  Պարամետր պարունակող խնդիրները մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում  դասվում են համեմատաբար բարդերի շարքին: Ավելին,  դրանց լուծումը հաճախ պա- հանջում  է  ստեղծագործական մոտեցում: Դպրոցի ավարտական քննությունների փորձը ցույց է տալիս, որ սովորողների մեծամասնությունը  դժվարանում է պարամետրերով խնդիրներ լուծելիս: Պատճառները տարբեր են։ Շատերիս կարծիքով, կարելի է վկայակոչել հետևյալ նկատառումները, որոնք խոչընդոտում են թեմայի յուրացմանը.սովորողների կողմից ֆունկցիաների հատկությունների մեխանիկական սերտումը«պարամետր» հասկացության ոչ ճիշտ ըմբռնումըոչ բոլոր արժեքների քննարկումըառաջադրանքի պահանջի ոչ ճիշտ ըմբռնումըինչպես նաև, ժամանակի առումով, թեմայի կտրվածությունը ձեռք  բերած գիտելիքներիցՊարամետրով հավասարումների և անհավասարումների լուծման ժամանակ առանձնակի ուշադրություն պետք է դարձնել «հավասարման կամ անհավասարման լուծում» և «խնդրի լուծում» հասկացություններին:   Պարամետրերով խնդիրների լուծման ժամանակ հնարավոր են լուծման տարբեր մեթոդներ: Բնականաբար, ավելի էֆեկտիվ է համարվում խնդրին այնպիսի մոտե- ցումը, որտեղ անալիտիկ լուծումը հնարավորության դեպքում զուգակցվում է լուծ- ման գրաֆիկական կամ սխեմատիկ մեկնաբանությամբ, իհարկե, երբեք չպետք է ան- տեսվի պարամետրի թույլատրելի արժեքների բազմության(ԹԱԲ) հարցը, որն այն- քան կարևոր է խնդրի լուծման փուլեր հանդիսացող՝ վերլուծությունն  ու  հետազո- տումն անցկացնելիս:

 • Использование ИКТ в обучении русскому языку

  «Язык — это история народа. Язык — это путь цивилизации и культуры. Поэтому-то изучение и сбережение русского языка является не праздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью».  А. И. Куприн 

 • Հայդուկներ

  Ովքե՞ր էին ֆեդայինները….  ֆիդայիներ, ֆիդայիները կամ հայդուկներըԱրևմտյան Հայաստանում ժողովրդական վրիժառուներն էին։ Նրանք հանուն հայրենիքի՝ Արևմտյան Հայաստանի ազատագրության համար ընտրել էին անհատական-պարտիզանական ընդվզումը։ Հայ ֆիդայիները հանդես էին գալիս թե՛ անհատապես, թե՛ խմբերով։ Առաջին հայ ֆիդայական խմբերը հանդես են եկել 1880-ական թվականների կեսերին, որոնց ղեկավարներից էին Մարգար Վարժապետը, Արաբոն, Աչգբաշյանն և այլք։ Ֆիդայական շարժումը շարունակվում է նաև հետագա տարիներին։

 • Երկարություն, զանգված, ժամանակ

 • ինտեգրված դասընթաց 2-րդ դասարան

    Դասընթացի հիմնական նպատակն է աշխարհի ամբողջականության, բազմազանության ւ փոխադարձ կապերի, բնության երևույթների միասնականության մասին նախնական պատկերացումների ձևավորումը, մարդկանց և բնության հետ փոխհարաբերություններում պատասխանատու վարք դրսևորելու կարողությունների ձևավորումը։ Դասընթացի հիմնական խնդիրներն են՝Տարբերակել կենդանի և անկենդան բնության, մարդու և բնության ստեղծած օբյեկտները՝ նկարագրելով դրանց առանձնահատկությունները,տեսնել և նկարագրել բնության բազմազանությունը,դիտարկումներով և փորձերով բացահայտել, որ կենդանի բնությունը ջրի, օդի, լույսի, ջերմության և բնակության վայրի կարիք ունիդիտարկումներով և փորձերով համոզվել, որ բույսերն ու կենդանիները փոխադարձաբար կապված են։Դասընթացի ընդհանրական չափորոշչային վերջնարդյունքներն են՝ տարբերակել և բնութագրել բնության կենդանի և անկենդան օբյեկտները,դրանց փոխկապակցվածության և փոխազդեցության օրինակներ բերել,ներկայացնել տարբեր բնական գործոնների ազդեցությունը բույսերի աճի և զարգացման վրա՝ հող, ջուր, օդ, լույս, ջերմություն,բնութագրել տարբեր տարածքներին բնորոշ կենդանիների, բույսերի և մարդկանց բազմազանությունն ու հարմարվողականությունը միջավայրին, այդ բազմազանության պահպանման անհրաժեշտությունը,նկարագրել, հիմնավորել, որ բնության մեջ գտնվող բուսական և կենդանական տեսակները դասակարգվում են ըստ տարբեր բնութագրերի,տարբերակել և նկարագրել բույսերի հիմնական մասերը, նկարագրել դրանց հիմնական գործառույթները, հետազոտել, ներկայացնել սերմերի ծլման, աճի գործընթացը և անհրաժեշտ հիմնական պայմանները,բացատրել և ընդհանրացնել որ բոլոր կենդանի օրգանիզմները բազմանում և առաջացնում են իրենց նման, բայց ոչ կրկնօրինակ սերունդ,բացատրել, թե մարդը, կենդանիները և բույսերը որտեղից են ստանում իրենց սնուննդը, նշել, որ մարդը և կենդանիները սնվում են բույսերով և այլ կենդանիներով, սնման շխթաների պարզ օրինակներ բերել։<<Բնությունն  իմ շուրջ>> թեմայի դասերը՝Դաս 1 - Ի՞նչ է բնությունըԴաս 2 - Կենդանի և անկենդան բնությունԴաս 3 - ԲույսերԴաս 4 - Բույսերի բազմազանությունըԴաս 5 - Բույսերը և մարդըԴաս 6 - Վայրի և մշակովի բույսերԴաս 7 - Երկրագնդի մյուս բնակիչներըԴաս 8 - ՄիջատներԴաս 9- ԹռչուններԴաս 10 - Ջկներ, երկկենցաղներ, սողուններԴաս 11- ԿաթնասուններԴաս 12 - Ընտանի և վայրի կենդանիներ, մարդը և կենդանիներըԴաս 13 - Փոփոխությունները բնության մեջ

 • Կերպարվեստի միջոցով մարդու աշխարհայացքի զարգացում

  Բարի գալուստ << Կերպարվեստի միջոցով մարդու աշխարհայացքի զարգացում>>հեռավար դասընթացին:Իմանալով ,որ «Մարդն ապրում և գործում է, ըստ իր աշխարհայացքի».Դասընթացի ընթացքում ուսումնասիրելու եք կերպարվեստի ճյուղերը,ժանրերը,արվեստի ճյուղերի հանրահայտ ներկայացուցիչների կյանքն ու գործունեությունը:Տեսական և գործնական այս դասընթացների միջոցով կզարգացնեք ձեր աշխարհայացքը ,զուգահեռ կզարգացնեք կամ  ձեռք կբերեք գծանկարի,գունանկարի կատարման նոր  կարողությունները :

 • 5-րդ դարի հայ մատենագրությունը

  Համառոտ տեղեկություններ 5-րդ դարի մատենագրության մասին 

 • 5-րդ դարի հայ մատենագրությունը

  Համառոտ տեղեկություններ 5-րդ դարի մատենագրության մասին 

 • Եվրոպա