ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ
ՊՈՐՏԱԼ
ԿՐԹԱԿԱՆ
ՖՈՐՈՒՄ
ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ
ՇՏԵՄԱՐԱՆ
ՀԵՌԱՎԱՐ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
ԿԿՏ
ՀԱՄԱԿԱՐԳ

ՏՀՏ-ն կրթության մեջ. Կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգում (ԿԿՏՀ) այս տարի տվյալները կներբեռնեն նախադպրոցական հաստատությունները

Օգոստոսի 27, 2021
ՏՀՏ նորություններ

Ուսումնական նոր տարվան ընդառաջ՝ օգոստոսի 25-26-ին, Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնը (ԿՏԱԿ) Աղվերանում անցկացված «ՏՀՏ-ն կրթության մեջ» խորագրով երկօրյա աշխատաժողովում ՀՀ ԿԳՄՍՆ ստորաբաժանումների, մարզպետարանների կրթության վարչությունների ղեկավարներին ու պատասխանատուներին ներկայացրել է Կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգն ու դրա բաղկացուցիչ ենթահամակարգերը:

ԿՏԱԿ-ի տնօրեն Արտակ Պողոսյանը, ողջունելով ներկաներին, նշել է, որ աշխատաժողովի նպատակն է հանգամանորեն քննարկել հեռավար կրթության բնագավառում իրականացված և շարունակվող ծրագրերը, լսել տեղերում կրթության պատասխանատուների ներկայացրած հարցադրումները, դեմ առ դեմ քննարկել առկա խնդիրներն ու դրանց լուծման հնարավորությունները։ Աշխատաժողովի մասնակիցներին ներկայացվել են նաև անհրաժեշտ տվյալների ներմուծման ժամանակացույցն ու եղանակները, ինչպես նաև նորարարությունները և գործող ծրագրերն առավել արդյունավետ կիրառելու հնարավորությունները։

Աշխատաժողովի ընթացքում, նախ, արձանագրվել է, որ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի օգոստոսի 17-ի 65-Ն հրամանի համաձայն (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=1553092021-2022 ուսումնական տարվանից սկսած Կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգում սահմանված կարգով տվյալներ կլրացնեն նաև նախադպրոցական հաստատությունները՝ մանկապարտեզներն ու նախակրթարանները՝ անկախ կազմակերպաիրավական ձևից։ Վարչական ռեգիստրում կներառվեն տվյալներ հաստատությունների գտնվելու վայրի, կառուցվածքի, ենթակառուցվածքների և շինության վիճակի, մասնաշենքերի քանակի, վարձակալության տրված տարածքների, ունեցած ուսումնական պարագաների, սաների և խմբերի թվերի, հաստիքացուցակի, աշխատակազմի կրթական ցենզի ու փորձառության վերաբերյալ, ինչպես նաև անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ։ Նախատեսվում է, որ յուրաքանչյուր տարվա համար տվյալները կլրացվեն մինչև այդ տարվա սեպտեմբերի 30-ը, ամեն նոր փոփոխություն ամրագրելու համար տրվում է 5 աշխատանքային օր։

Այս ուստարվանից ուսումնարանները նույնպես կօգտագործեն էլեկտրոնային մատյաններ

Նոր ուսումնական տարվանից նախնական (արհեստագործական) մասնագիտական հաստատությունները նույնպես կիրառելու են էլեկտրոնային մատյաններն ու սահմանված կարգով պահանջվող տվյալները ներմուծելու են իրենց համար նախատեսված ենթահամակարգ։ Գործընթացն առավել դյուրին դարձնելու համար ԿՏԱԿ-ը նախատեսում է ուսուցողական հոլովակների միջոցով աջակցել տեղերում համակարգին միանալու պատասխանատու անձանց։

Կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգի վարման և կրթության ոլորտի պետական վարչական ռեգիստրի ներդրման կարգի համաձայն՝ յուրաքանչյուր տարվա համար տվյալները նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական հաստատությունները տվյալները կլրացնեն մինչև օգոստոսի 31-ը, փոփոխությունների իրականացման համար տրվելու է 5 աշխատանքային օր։ Այս պահի դրությամբ մուտքագրված են հաստատությունների տվյալների մոտ 80 տոկոսը։

Ինչպես նախադպրոցական հաստատությունների դեպքում, այս ոլորտում նույնպես ռեգիստրը ներառելու է ամբողջական տվյալներ հաստատությունների վերաբերյալ՝ սկսած ընդհանուր բնույթի տեղեկություններից մինչև շենքային ու գույքային պայմանների, ուսման վարձի զեղչերի, ուսանողների անձնական գործերի ու դասավանդողների մասին տեղեկություններ։

Ժամանակին լրացված տվյալներ՝ ճշգրիտ ֆինանսավորում

Աշխատաժողովի ընթացքում մասնակիցներն անդրադարձել են նաև սահմանամերձ կամ բարձրլեռնային բնակավայրերի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ ուսուցիչների գործուղման համակարգին։ Մարզերի կրթության պատասխանատուներին ներկայացվել է, թե ինչպես է համալրվում kadrer.emis.am համակարգը: Առանձնակի կարևորվել է դպրոցի պատասխանատուների կողմից տվյալները ժամանակին ու պատշաճ ներմուծելու և փոփոխությունները կատարելու հարցը։

ՀՀ ԿԳՄՍՆ գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Վահրամ Գասպարյանը նշել է, որ ուսումնական հաստատությունների կողմից կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգը և ռեգիստրը սահմանված ժամկետներում և կարգով վարելը լուծելու է այնպիսի կարևորագույն խնդիր, ինչպիսին ճշգրիտ ֆինանսավորման տրամադրումն է։ Արձանագրվել է, որ շատ հաճախ համակարգում տվյալների լրացման և փոփոխությունների կատարման ամբողջ բեռը մնում է տեղերում գործավարների վրա, այնինչ գործընթացի ամբողջ պատասխանատվությունը պետք է կրեն դպրոցների տնօրենները:

Աշխատաժողովի մասնակիցներին ներկայացվել է նաև ԿԿՏՀ կարևորագույն ենթահամակարգերից մեկը՝ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատման ու արձանագրման համակարգ ունեցող սովորողների ռեգիստրը: Այդ ենթահամակարգի միջոցով թվայնացվում են երեխայի կրթության առանձնահատուկ պայմանների գնահատման, վերագնահատման, արձանագրությունների կազմման գործընթացները։ Համակարգը հնարավորություն է տալիս կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի բացահայտման պարագայում արձանագրել երեխային մատուցվող ծառայությունների ծավալները, տեսակները։ Այս ենթահամակարգը միտված է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք, ինչպես նաև հաշմանդամություն ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման, մատուցվող ծառայությունների տեսակի, ծավալի, արդյունքների մասին տեղեկատվության հավաքագրման և վիճակագրության վարման գործընթացներն առավել արդյունավետ դարձնելուն։

Դպրոցից դպրոց սովորողին տեղափոխվելու գործընթացը՝ առցանց

Աշխատաժողովի շրջանակում անդրադարձ է կատարվել նաև մեկ ուսումնական հաստատությունից մյուսը սովորողի տեղափոխման գործընթացին։ «Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամի տնօրենի պաշտոնակատար Արտաշես Թորոսյանի պարզաբանմամբ՝ որևէ նորարարություն այս առումով չկա, ուղղակի գործընթացն արդեն կազմակերպվում է առցանց եղանակով:

«Ծնողը կարող է բանավոր դիմել ընդունող դպրոց, եթե լիցենզիայով նախատեսված տեղեր առկա են, ապա երեխայի դպրոցում նրան համակարգից առանց վերջնական հեռացման, այսպես ասած՝ առկախում են։ Միայն այն բանից հետո, երբ ընդունող դպրոցն ընդունում է աշակերտին, նա համարվում է տեղափոխված»,- պարզաբանում է Ա. Թորոսյանը՝ հավելելով, որ թղթային տարբերակով անձնական գործը տեղափոխելու անհրաժեշտություն այսօր այլևս չկա։

Դպրոցի տնօրենները, ըստ անհրաժեշտության, սովորողին կարող են տրամադրել կիսամյակային և տարեկան գնահատականների վերաբերյալ կնքված և ստորագրված քաղվածքներ՝ հիմնվելով էլեկտրոնային մատյաններում առկա գնահատականների վրա։ Առաջիկայում նախատեսվում է ապահովել անգամ ուսումնառության ընթացքում ստացած գնահատականների տրամադրումը սովորողին՝ ըստ անհրաժեշտության։

ԿՏԱԿ-ի տնօրեն Ա. Պողոսյանի խոսքով՝ երկրից տեղափոխվելու պարագայում միջգերատեսչական էլեկտրոնային համակարգերի համադրմամբ հնարավոր է լինելու անմիջապես արձանագրել սովորողի կողմից սահման հատելու փաստը, և դրանից կբխի հաստատության ֆինանսավորման փոփոխությունը։ Առողջապահական և սոցիալական համակարգերի համադրումը թույլ կտա արձանագրել առողջական կամ սոցիալական պատճառներով ուսումնառության դադարեցումը, և շահառու մարմինները կկարողանան իրականացնել անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները։

18 դպրոց, 37 վերապատրաստված մենթոր և շուրջ 100 պատվիրատու դպրոց

Աշխատաժողովին մասնակիցներին ներկայացվել է նաև էլեկտրոնային դպրոցի նոր մոդելը: Անցած տարի համավարակի պատճառով մեկնարկած «E-school Armenia» նախագիծն այս փուլում ընթանում է ապակենտրոնացման ճանապարհով, և ընտրված 18 մենթոր դպրոցների ուսուցիչները սեպտեմբերից էլեկտրոնային դասեր կվարեն այն սովորողների համար, որոնց ուսումնական հաստատություններում առկա չէ տվյալ առարկայի մասնագետը: Նախնական տվյալներով մենթորական ցանցում ներգրավված 37 վերապատրաստված մենթորներն ապահովելու են առարկայական ուսուցիչների բացը շուրջ 100 դպրոցներում: Այս համակարգի արդյունավետության ապացույցը, ըստ ծրագրի պատասխանատուների, Արագածոտնի մարզի Լեռնարոտ գյուղի աշակերտի օրինակն է, որ «Քիմիա» առարկան, սովորելով ամբողջությամբ հեռավար եղանակով, ընդունվել է Բժշկական համալսարանի անվճար համակարգ:

Տեղեկացնենք նաև, որ ծրագրի իրականացման նպատակով մենթորական ցանցում ընդգրկված դպրոցներում դասավանդողների համար նախապես իրականացվել են էլեկտրոնային դասավանդման կարողությունների զարգացման դասընթացներ: Հաշվի առնելով հեռավար կրթության ասպարեզում կրթական համակարգում կուտակված փորձի և մասնագիտական ներուժի առկայությունը` որոշվել է համակարգը, ըստ անհրաժեշտության, օգտագործել նաև ուսուցիչների բացակայության հարցը ժամանակավոր լրացնելու նպատակով։

«E-school Armenia». 2000 տեսադաս՝ 500-ը ժեստերի լեզվով

Անդրադառնալով հեռավար ուսուցման կազմակերպման ու կայացման պատմությանը՝ Ա. Պողոսյանը նշել է, որ «E-school Armenia» նախագիծը մեկնարկել է 2020 թվականի մարտ ամսին ՀՀ ԿԳՄՍՆ Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) և Հայաստանում ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի գրասենյակի համագործակցությամբ` համավարակի պայմաններում կրթության շարունակականությունն ապահովելու համար: Նախագծի շրջանակում նկարահանվել է 1-12 դասարանների սովորողների համար նախատեսված 2000 տեսադաս, որոնցից 500-ը ներկայացված են նաև ժեստերի լեզվով: Կենտրոնացված հեռավար դպրոցին մասնակցել է ընդհանուր առմամբ 5000 աշակերտ:

Աշխատաժողովի մասնակիցներին ներկայացվել են նաև «Հայկական կրթական միջավայր»-ը և դրա մաս կազմող բոլոր հարթակներն ու ենթահամակարգերը, ուսուցիչների վերապատրաստումներն ու Իթվինինգ ծրագիրը։

 

ՀՀ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ

ԿԱՊԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Նյութի աղբյուրը. ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

 • Գնահատե՞լ,թե՞՝ոչ

  Թեմայի հեղինակ՝ Գ. Գևորգյան

  Գնահատե՞լ,թե՝ոչ ՀՀ հանրակրթության համակարգում 2023թ.-ից նախատեսվում է սովորողների միավորային գնահատումն իրականացնել սկսած 5-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակից,այդպիսով կարևորելով

 • Մենախոսություն և երկխոսություն

  Թեմայի հեղինակ՝ Հասմիկ ԱՎ

  Մենախոսություն և երկխոսություն Կիրառելի և հետաքրքիր դասեր են, Անուշ ջան, տեսական նյութերն ուղեկցվում են գործնական աշխատանքներով, որոնք շատ կարևոր են ուսուցման գործընթացում:

 • Մենախոսություն և երկխոսություն

  Թեմայի հեղինակ՝ Հասմիկ ԱՎ

  Մենախոսություն և երկխոսություն Կիրառելի և հետաքրքիր դասեր են, Անուշ ջան, տեսական նյութերն ուղեկցվում են գործնական աշխատանքներով, որոնք շատ կարևոր են ուսուցման գործընթացում:

 • ՄԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ

  Թեմայի հեղինակ՝ LusineJS

  երկխոսությունն ու մենախոսությունը հունական ծագում ունեցող բառեր են, որոնք բնորոշում են տեքստի տեսակը՝ կախված նրանից, թե քանի մարդ է ներգրավված խոսքում: Մեր դասի նպատակն է

 • ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ԳԱՂԱՓԱՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ՀԱՆՐԱՀԱՇՎԻ ԴԱՍԱԺԱՄԻՆ

  Թեմայի հեղինակ՝ movsisyan.karine

  Հանրահաշվի դպրոցական ծրագրերում ընդգրկված համարյա բոլոր գաղափարները այս կամ այն կերպ առնչվում են ֆունկցիայի հասկացության հետ:Ֆունկցիան մաթեմատիկայի հիմնական հասկացությունների

 • Երկրաչափական կառուցումներ հարթության վրա

 • Ուսուցման մեթոդներ, մեթոդական հնարների կիրառումը դասաժամի փուլերում - 3

     <<Ուսուցման մեթոդը>> բարդ և բազմակողմանի հասկացություն է: Առաջին հերթին դա պայմանավորված է հենց ուսուցման գործընթացի բարդությամբ: Վերջինս իր մեջ ներառում է երեք կարևոր խնդիր՝ ի՞նչ սովորեցնել /կրթության բովանդակություն/, Ինչու՞... ինչի՞ համար սովորեցնել /կրթության նպատակ/ և ինչպե՞ս սովորեցնել /ուսուցման մեթոդիկա/: Կրթության բովանդակությունը /ի՞նչ սովորեցնել/ մատուցելու  և կրթության նպատակներ  /ինչու՞ սովորեցնել/ իրականացնելու համար անհրաժեշտ են որոշակի մեթոդներ, հնարներ, ձևեր: Հանդիսանալով ուսուցման գործընթացի միջուկը՝ մեթոդը իրար է կապում ուսուցման՝ նախապես պլանավորած նպատակը և վերջնական արդյունքը: Այսպիսով, ուսուցման գործընթացում մեթոդը ունի կապող օղակի բարդ և առանձնահատուկ դեր:   Հեգելն ասում էր. «Մեթոդը գործիք է սուբյեկտի ձեռքին, որի միջոցով վերջինս հարաբերվում է օբյեկտի հետ»

 • ԻՆՉՊԵՍ ՍՏԵՂԾԵԼ ՎԻԴՈԵԴԱՍԵՐ

  ԴԱՍԸՆԹԱՑԸ  ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ  Է  ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ: ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ ԿՍՈՎՈՐԵՆ ԻՆՉԵՍ  ԿԱՐԵԼԻ Է ՍՏԵՂԾԵԼ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՎԻԴԵՈԴԱՍԵՐ: ԻՆՉՊԵՍ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼ ՇԱՐԺԱՊԱՏԿԵՐՆԵՐ:ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻՆ ՏԱԼ ԾԱՎԱԼԱՅԻՆ ՊԱՏԿԵՐՈՒՄԽՄԲԱԳՐԵԼ  ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ  ՆՊԱՏԱԿՆ  Է  ՕԳՆԵԼ  ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ ՍՏԵՂԾԵԼ  ՎԻԴԵՈԴԱՍԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԿՆՊԱՍՏԵՆ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ  ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆԸ, ՕԳՆՈՂ  ՄԻՋՈՑ    ԿՀԱՆԴԻՍԱՆԱ  ԻՐԵՆՑ ԴԱՍԸ  ԱՎԵԼԻ ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:https://youtu.be/A6tKVICl5dIՖիզիկայի խնդիրների լուծման օրինակներիմ ստեղծած  տեսանյութը

 • Մոյա 7յա

 • Վերապատրաստումների 2021-Կապանի հ․2 ավագ դպրոց

  ՏՀՏ վերապատրաստումներ պարտադիր ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների համար

 • Արժեքների և վերաբերմունքի ձևավորումը առարկայական դասաժամերին

  ՆպատակԾանոթանալ ժողովրդավարական  կարողունակությունների   բաղադրիչների և նպաստել աշակերտների շրջանում ժողովրդավարական մշակույթի տարածմանը: «Արժեքների և վերաբերմունքի ձևավորումը առարկայական դասաժամերին» թեմայում ներառված ժողովրդավարական մշակույթի ձևավորման, նրա բաղադրիչների՝ հիմնարար արժեքների և վերաբերմունքի վերաբերյալ հարցերի ուսումնասիրումը վերապատրաստվողներին հնարավորություն կնձեռի կողմնորոշել սովորողներին կյանքի տարբեր իրավիճակներում:Թեմա 3։1, 3։2․ Ժողովրդավարական մշակույթի ձևավորման կարողունակություններ    Ինչ է ժողովրդավարությունը։    Ժողովրդավարական մշակույթ       ՎերջնարդյունքներԿիմանան      ժողովրդավարության հասկացության բնորոշումը և ժողովրդավարության սկզբունքներըԿկարողանան   ներկայացնել ժողովրդավարական մշակույթի բնորոշ գծերը, արժևորել մարդկային արժանապատվությունը և մարդու իրավունքները, մշակութային բազմազանությունը, ժողովրդավարական արդարադատությունը, հավասարությունը և իրավունքի գերակայությունը Թեմա 3։3․ Արժեքային համակարգՎերջնարդյունքներՎերապատրաստվողներըԿիմանան ժողովրդավարության հիմնարար արժեքներըԿկարողանան   մեկնաբանել ժողովրդավարության առավելությունները և թերությունները, ներկայացնել ժողովրդավարությունը և սահմանադրությունը որպես մարդու իրավունքների և ազատությունների երաշխավոր, հիմնավորել ժողովրդավարական մշակույթի կարևորությունը արդի կրթական համակարգում Թեմա 3։4, 3։5․Ժողովրդավարության մշակույթի ձևավորման կարողունակությունների <<արժեքներ>> և <<վերաբերմունք>> բաղադրիչները ՎերջնարդյունքներՎերապատրաստվողներըԿիմանան    ժողովրդավարության հիմնարար արժեքները, սկզբունքները,     ժողովրդավարության կարողությունների համակարգը և դրա բաղադրիչներըԿկարողանան    աշակերտների մեջ զարգացնել ժողովրդավարության կարողունակություններ և արժեքներ՝ անկանխակալ մոտեցում այլ մշակույթների, համոզմունքների, աշխարհայացքների և սովորույթների նկատմամբ, կազմել դասի պլանավորում, որտեղ կարտացոլվեն ժողովրդավարական մշակույթի բաղադրիչներըԹեմա 3։6, 3։7․Ժողովրդավարական մշակույթի ձևավորման կարողունակությունների <<հմտություններ>> և <<գիտելիքներ և քննադատական ընկալում>> բաղադրիչները ՎերջնարդյունքներՎերապատրաստվողներըԿիմանան ժողովրդավարական մշակույթի կոմպետենցիաների բաղադրիչները Կկարողանան սովորողների շրջանում զարգացնել խնդիրները ինքնուրույն լուծելու, նախաձեռնողականությա ն, քննադատական մտածողության, հաղորդակցային և համագործակցային, ինքնաճանաչողության, ինքնակրթվելու, քաղաքացիական մտածողության, ապրումակցելու հմտություններ և կարողություններ Թեմա 3։8․Դասի պլանավորում առարկայի դասավանդման ընթացքում ժողովրդավարության մշակույթի ձևավորման կարողունակությունների <<արժեքներ>>,<<վերաբերմունք>>,<<հմտություններ>>  և<<գիտելիքներ>> և <<քննադատական ընկալում>> բաղադրիչների  զարգացման թեմայով

 • Avstralia end Ovkiania

 • Իմ ծննդավայրը՝ Վայոց ձոր

 • Ներհամայնքային հուշարձանների ուսումնասիրում

 • Բնագիտություն V դասարան (68 ժամ)

  Դասընթացը պատրաստել է ՝Սիրանուշ ՍարգսյանըԴասընթացը պատրաստվել է Է․Ղազարյան, Ա․Թռչունյան, Գ․Մելիքյան, Թ․Վարդանյան, Հ․Խաչատրյան <<Բնագիտություն 5>>, Երևան 2018թ․ դասագրքի հիման վրա