ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ
ՊՈՐՏԱԼ
ԿՐԹԱԿԱՆ
ՖՈՐՈՒՄ
ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ
ՇՏԵՄԱՐԱՆ
ՀԵՌԱՎԱՐ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
ԿԿՏ
ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Դասաժամ՝ նուիրուած Շուշանիկ Կուրղինեանին

Մարտի 11, 2020
Սփյուռքի լրատու

Երբ կը խօսինք կանանց իրաւունքներու ձեռքբերման եւ բանուոր դասակարգի պայքարի մասին հայկական իրականութեան մէջ, չենք կրնար չանդրադառնալ այդ պայքարի հիմնական ջահակիրներէն մէկը հանդիսացող, հայ բանաստեղծուհի եւ գրող Շուշանիկ Կուրղինեանին (Shushanik Kurghinian, 1876-1927)։

Այս առթիւ, 7 Մարտ 2020-ին, Վալանսի Սբ. Սահակ եկեղեցւոյ Դաւիթեան դպրոցի 5-րդ կարգի աշակերտուհի Հերա Մահսերէճեան իր դասընկերներուն ներկայացուց 20-րդ դարու հայ կին առաջին բանաստեղծուհիներէն մէկը համարուող Շուշանիկ Կուրղինեանի կեանքն ու գործունէութիւնը։

Մահսերէճեան Հերան իր դասընկերներուն հրամցուց Կուրղինեանի ստեղծագործական էջերէն քաղուած, հայրենիքի սիրոյ եւ ազատատենչ պայքարի ձայնը հնչեցնող բանաստեղծութիւններ, որոնցմէ մէջբերենք հետեւեալ տողերը.
«Ես սիրում եմ այն ամէնը, ինչ որ գեղեցիկ է, իսկ դու գեղեցիկների գեղեցիկն ես, ի'մ հայրենիք...» («Իմ Հայրենիք», 1906)։ «Ղօղանջում են զանգակները... ղօղանջում են ամէն օր, տառապանքի կսկիծներից երգեր հիւսում ահաւոր...»  («Ազատութեան Ղօղանջներ», 1907)։

Հերային յաջորդեց 5-րդ կարգի աշակերտուհի Ժիւլիէթ Պարտաքճեանը, այս անգամ ֆրանսերէն լեզուով ներկայացնելու մեր մեծ բանաստեղծուհի Շուշանիկ Կուրղինեանի կեանքէն յատկանշական դրուագներ։

Ժիւլիէթ անդրադարձաւ նաեւ, թէ բանաստեղծուհիին ծննդավայրը՝ Գիւմրիի մէջ գոյութիւն ունին Կուրղինեանի անունով փողոց, դպրոց եւ գրադարան։ Երեւանի եւ տարբեր այլ քաղաքներու մէջ ալ կան նաեւ Կուրղինեանի անունով փողոցներ։

Շուշանիկ Կուրղինեանի նուիրուած մեր այս դասապահը թող ըլլայ յարգանքի տուրք` հայ կանանց իրաւունքներու պաշտպան եւ անոնց ազատագրութեան համար պայքարող մեր հայ բանաստեղծուհիին, որ իր բարձր գաղափարայնութեամբ եւ խաւարի ու բռնութեան դէմ ծառացող ազատատենչ ու արդարաշունչ ոգիով դարձաւ բանուորական եւ ֆեմինիստական բանաստեղծութեան հիմնադիրներէն մէկը հայ իրականութեան մէջ:

Ծանօթ.- Կանանց միջազգային օրուան առթիւ, Մարտ ամսուան ընթացքին իւրաքանչիւր դասապահի առաջին ժամը պիտի յատկացուի հայ կին գրողներու, որոնք իրենց ուրոյն դերն ունեցած են հայ գրականութեան զարգացման եւ հայ կանանց իրաւունքներու պաշտպանութեան մէջ։ Մեր յաջորդ դասապահը պիտի նուիրուի հայ բանաստեղծուհի, գրող Սրբուհի Տիւսաբին (Srpouhi Dussap, 1840-1901)։

 

Բէկի Էքմանեան-Պայրամեան

 • Изучение новой лексики русского языка и методы ее введения в словарный запас учащихся

  Основная цель этой работы-формирование активного и расширение потенциального словарного запаса.

 • Ինֆորմացիայի ներկայացման ձևերը ու հատկությունները

 • Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր 10

  ÷  ընդհանրացնել  և  ամբողջացնել  անկյան  և  թվի  սինուսի  ու  կոսինուսի,  թվային  ֆունկցիաների,  նրանց  որոշ  հատկությունների,  գրաֆիկների  ձևափոխությունների  մասին  ձեռք  բերած  գիտելիքները, ÷ համակարգել  սինուս  և  կոսինուս  ֆունկցիաների  մասին  գիտելիքները  և  մեկնաբանել  դրանց  հատկությունները  գրաֆիկորեն,   ÷ ձևավորել  ֆունկցիաների  ուսումնասիրության  ընթացքում  նրանց  գրաֆիկների  ներգրավման  կարողություններ, ÷ զարգացնել   առաջադրանքերը  կատարելիս  ձեռք  բերած  գիտելիքները  կիրառելու  հմտություններ, ÷ ցույց  տալ    սինուսի և  կոսինուսի  օրենքներով  նկարագրվող  առօրյա  երևույթների  օրինակներ  և  կարևորել  այդ  ֆունկցիաների  կիրառական  նշանակությունը, ÷  հիմք  ստեղծել  ֆիզիկայի  դասընթացում  ներդաշնակ  տատանումների  վերաբերյալ  թեման   ուսումնասիրելու  համար:

 • Ֆունկցիա: Ֆունկցիայի գրաֆիկ: Ֆունկցիայի գրաֆիկի ձևափոխություններ:

  Ողջո'ւյն, սիրելի' աշակերտներ: Սկսում ենք նոր դասընթաց Մուդլ համակարգում: Այն բաղկացած է հետևյալ թեմաներից` <<Թվային ֆունկցիա>> և <<Ֆունկցիայի գրաֆիկի ձևափոխույունները>>: Դասընթացը կտևի մինչև ուսումնական տարվա վերջ: Հուսով եմ, որ այն կլինի հետաքրքիր, մատչելի և օգտակար:Դասընթացավար` Երևանի 105 ավագ դպրոցի մաթեմատիկայի ուսուցչուհի Շ. Քոլյան:

 • ԿՈՄԻՏԱՍ ՍՔԱՆՉԵԼԱԳՈՐԾ 4 ԺԱՄ

 • Seasons and weather

  Դասի գլխավոր նպատակը սովորողների կողմից նոր նյութի յուրացումն է:Կծանոթանանք տարվա եղանակներին, կսովորենք նոր բառեր:Կներմուծենք  տարվա եղանակների և օրվա եղանակին առնչվող բառապաշար  Կզարգացնենք պարզ նախադասություններով և կառույցներով տարվա և օրվա եղանակները նկարագրելու կարողություններ Կձևավորենք  օրվա/շաբաթվա եղանակի տեսության վերաբերյալ բանավոր տեղեկատվության ընկալման հմտությունները Կզարգացնենք օրվա եղանակի մասին տեղեկատվություն փոխանակելու կարողություններ Կձևավորենք տարվա և օրվա եղանակին համապատասխան հագուստ կրելու կարևորության գիտակցություն

 • Եռանկյունաչափության ներածություն, եռանկյունաչափական նույնություններ

  Եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ` էլեմենտար ֆունկցիաներ են, որոնք պատմականորեն առաջացել են ուղղանկյուն եռանկյունների ուսումնասիրման ժամանակ և արտահայտում են եռանկյան էջերի կախվածությունը սուր անկյուններից և ներքնաձիգից։ Այս ֆունկցիաները լայն տարածում են գտել գիտության ամենատարբեր բնագավառներում, ինչի արդյունքում ընդլայնվել է եռանկյունաչափական ֆունկցիաների սահմանումը։Գիտությունը, որն ուսումնասիրում է եռանկյունաչափական ֆունկցիաները, կոչվում է եռանկյունաչափություն։

 • Հայաստանի Աշխարհագրություն 9-րդ դասարան

 • ՏՀՏ գործիքների կիրառումը ուսումնական գործընթացում

 • Էլեկտրոլիտային դիսոցում

  Ջրում լուծելիս կամ հալելիս էլեկտրոլիտի տրոհումն իոնների անվանում են էլեկտրոլիտային դիսոցում: