ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ
ՊՈՐՏԱԼ
ԿՐԹԱԿԱՆ
ՖՈՐՈՒՄ
ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ
ՇՏԵՄԱՐԱՆ
ՀԵՌԱՎԱՐ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
ԿԿՏ
ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն առարկայի դասավանդման և ուսումնառության նյութերի մշակման նպատակով փորձագետի համար դիմումների ընդունելություն

Սեպտեմբերի 30, 2021

Նպատակ. Աջակցել ՀՀ-ում թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն առարկայի առարկայական չափորոշչի/ծրագրերի փորձարկմանը ընդառաջ դասավանդման և ուսումնառության նյութերի մշակմանը «Հայաստանում ԵՄ-ն նորարարության համար. բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական առարկաների և մաթեմատիկայի կրթության բարելավում» ծրագրի շրջանակում:

Ծրագրի մասին համառոտ ակնարկ. Համաշխարհային բանկն աջակցում է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությանը «Հայաստանում ԵՄ-ն նորարարության համար» ծրագրի իրականացման գործում: Եվրամիության ֆինանսավորմամբ կատարվող այս դրամաշնորհային ծրագրի նպատակն է բարելավել բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական առարկաների և մաթեմատիկայի (ԲՏՃՄ) ուսուցումը միջնակարգ կրթության ոլորտում: Ծրագրով նախատեսվում է լրամշակել (1-12 դասարաններում դասավանդվող) բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական առարկաների և մաթեմատիկայի (ԲՏՃՄ) առարկաների կրթական ծրագրերը, 5-12 դասարանների առարկայական ծրագրերը, դասապլանները, դասավանդման և ուսումնառության նյութերը, գնահատման համակարգը և հարակից այլ նյութեր, ինչպես նաև փորձնական ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստել այդ առարկաները դասավանդող ծրագրի իրականացման նպատակով ընտրված 1 մարզի բոլոր ուսուցիչներին՝ ներկայացնելով նորարարական, աշակերտակենտրոն մեթոդաբանություն, մասնագիտական ոլորտի արդի զարգացումները:

Առաջադրանքներ և գործունեության շրջանակը. Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն առարկայի փորձագետը կմասնակցի Տավուշի մարզում փորձարկմանը ընդառաջ թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն առարկայի վերանայված չափորոշչին/ծրագրին համապատասխան դասավանդաման և ուսումնառության նյութերի մշակմանը։ Նա սերտորեն կհամագործակցի թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն առարկայի առարկայական թիմի, ինչպես նաև ԲՏՃՄ բնագավառի մյուս առարկայական թիմերի հետ՝ իրականացնելով ծրագրով նախատեսված գործողությունները:

Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն առարկայի առարկայական փորձագետի առաջադրանքը մասնավորապես ներառում է.

 1. Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն առարկայի աշխատանքային խմբի հետ սերտ համագործակցությամբ մասնակցել թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն առարկայի առարկայական չափորոշչի/ծրագրի համապատասխան թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն առարկայի համար նյութերի թղթապանակի ստեղծմանը (ընթերցանության նյութեր, թեմատիկ առաջադրանքներ և այլն) ըստ դասարանների։
 2. Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն առարկայի աշխատանքային խմբի հետ սերտ համագործակցությամբ մասնակցել թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն առարկայի առարկայական չափորոշչի/ծրագրի համապատասխան թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն առարկայի համար տիպային նմուշների ստղեծմանը (դասի պլաններ, առաջադրանքների տիպեր և այլն) ըստ դասարանների։
 3. Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն առարկայի աշխատանքային խմբի հետ սերտ համագործակցությամբ մասնակցել թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն առարկայի առարկայական չափորոշչի/ծրագրի համապատասխան թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն առարկայի համար ուսուցչի ձեռնարկների ստեղծմանը (մեթոդական աջակցության նյութեր, ուղեցույց և այլն) ըստ դպրոցների՝ տարրական, միջին և ավագ։
 4. Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն առարկայի աշխատանքային խմբի հետ սերտ համագործակցությամբ մասնակցել թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն առարկայի համար առաջարկվող գրականության ցանկի մշակմանը։
 5. Մասնակցել թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն առարկայի առարկայական չափորոշչի/ծրագրի փորձարկմանը ընդառաջ դասավանդման և ուսումնառության նյութերը լրամշակող խմբի շաբաթական հանդիպումներին:
 6. Մասնակցել աշխատաժողովների, թեմատիկ քննարկումների, որոնք կնպաստեն սույն առաջադրանքների ավելի արդյունավետ կատարմանը։
 7. Մասնակցել հանրային քննարկումների, թիրախային լսարանին ներկայացնել թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն առարկայի առարկայական չափորոշչի/ծրագրի փորձարկման համար մշակված դասավանդման և ուսումնառության նյութերը, լրամշակել մշակված նյութերը քննարկումների հիման վրա։

Գործունեության արդյունքները: Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն առարկայի առարկայական փորձագետի առաջադրանքից պահանջվող որոշակի արդյունքներն են.

 1. Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն առարկայի առարկայական չափորոշչի/ծրագրի համապատասխան թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն առարկայի համար նյութերի թղթապանակ (ընթերցանության նյութեր, թեմատիկ առաջադրանքներ և այլն) ըստ դասարանների։
 2. Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն առարկայի առարկայական չափորոշչի/ծրագրի համապատասխան թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն առարկայի համար տիպային նմուշներ (դասի պլաններ, առաջադրանքների տիպեր և այլն) ըստ դասարանների։
 3. Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն առարկայի առարկայական չափորոշչի/ծրագրի համապատասխան թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն առարկայի համար ուսուցչի ձեռնարկներ (մեթոդական աջակցության նյութեր, ուղեցույց և այլն) ըստ դպրոցների՝ տարրական, միջին և ավագ։
 4. Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն առարկայի դասավանդման համար առաջարկվող գրականության ցանկ։
 5. Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն առարկայի լրամշակված առարկայական չափորոշչի/ծրագրի փորձարկմանն ընդառաջ թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն առարկայի դասավանդման և ուսումնառության նյութեր։

Աշխատանքի տևողությունը Աշխատանքի տևողությունը ութ ամիս է (նոյեմբեր 2021 - հունիս 2022): Աշխատանքի շրջանականերում օրական զբաղվածությունը մինչև 6 ժամ է: Աշխատանքի սկիզբը նախատեսվում է 2021 թ. հոկտեմբերի 20-ին:

Խորհրդատուի որակավորման նվազագույն պահանջները

 • Բարձրագույն կրթություն համակարգչային գիտությունների գիտակարգում,
 • Առնվազն 5+ տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ ինֆորմատիկա առարկայի դասավանդման ոլորտում,դպրոցում դասավանդման փորձը կդիտվի առավելություն,
 • Վերապատրաստման դասընթացներ կազմակերպելու կամ վարելու փորձ (ցանկալի է),
 • Համապատասխան հետազոտական գրականության իմացություն, վերլուծական հմտություններ և տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն առանձնացնելու և սինթեզելու ունակություն,
 • Աշխատանքային խմբերում արդյունավետորեն գործելու համար միջանձնային գերազանց հմտություններ,
 • Գրավոր և բանավոր հաղորդակցման հմտություններ:
 • Միաժամանակ տարբեր առաջադրանքներ կատարելու և աշխատանքը վերջնաժամկետին հասցնելու կարողություն,
 • Սույն աշխատանքներին 2021 թ. հոկտեմբեր - 2022 հունիս ամիսներին ընդգրկվելու հնարավորություն,
 • Առավելություն կտրվի անգլերենին տիրապետող թեկնածուներին:

Փոխհատուցում. մրցակցային
Ընտրության կարգը. Անհրաժեշտ է ուղարկել ինքնակենսագրական (CV) և հետաքրքրության նամակ (առավելագույնը 1 էջ) curriculum@edu.am էլեկտրոնային հասցեին մինչև սույն թվականի հոկտեմբերի 8-ը:

Թեկնածուները ըստ անհրաժեշտության կարող են հրավիրվել հարցազրույցի։

Նյութի աղբյուրը. ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

 • Քրիստոնեության հռչակումը Հայաստանում որպես պետական կրոն

  Թեմայի հեղինակ՝ Արսենյան

  Հայաստանն աշխարհում քրիստոնեությունը պետականորեն ընդունած առաջին երկիրն է: Մեծ խորհուրդ ունի այս իրողությունը, և՛ պարգև է այն հայոց ազգին, և՛ պատասխանատվության կոչող թանկ պատգամ: Լինենք արժանի: Ճանաչենք մեր հավատի պատմությունն…

 • Google Jamboard

  Թեմայի հեղինակ՝ arpi.kirishyan

  Հարգելի մասնակիցներ, հեռավար ուսուցման հարթակում https://dlc.armedu.am/ ստեղծվել է դասավանդողների մասնագիտական և ՏՀՏ հմտությունների զարգացմանն ուղղված առցանց դասընթացը https://dlc.armedu.am/course/view.php?id=78 : Դասընթացի վերաբերյալ Ձեր դիտարկումնեը կարող եք կատարել այստեղ և մասնակցել քննարկումներին:

 • Գիտելիքների ստուգման ինտերակտիվ թեստերի ստեղծում (Liveworksheets)

  Թեմայի հեղինակ՝ Lusman

  «Գիտելիքների ստուգման ինտերակտիվ թեստերի ստեղծում (Liveworksheets)» թեմայով դասընթաց: Դասընթացավար՝ Լուսինե Մանուկյան (lusine@ktak.am) Մեկնարկը մայիսի 16-ից 22-ը Դասընթացին միանալու և նյութերին ծանոթանալու համար՝ https://dlc.armedu.am/course/view.php?id=84 (https://dlc.armedu.am/course/view.php?id=84&fbclid=IwAR2OXZoERcZe

 • Հայոց եկեղեցու պատմության ուսումնասիրության հարցեր

  Թեմայի հեղինակ՝ Արսենյան

  Հայոց եկեղեցու պատմության ուսումնասիրությունը նպատակ ունի աշակերտներին ոչ միայն կրոնական գիտելիքներ տալու, այլ նաև արժևորելու քրիստոնեության դերը մարդու կյանքում, բարոյական արժեքներով ապրելու մղելու նրանց: Չափազանց մեծ է նրա դերը մարդկային…

 • Ինտերակտիվ բովանդակությամբ դասերի ստեղծում "Nearpod"

  Թեմայի հեղինակ՝ Մարի Գասպարյան

  «Ինտերակտիվ բովանդակությամբ դասերի ստեղծում "Nearpod"» թեմայով դասընթացը կմեկնարկենք մայիսի 10-ից: Իսկ Առցանց հանդիպումը կիրականացնենք Զում տեսահանդիպման գործիքի օգնությամբ, որի մուտքային հղումը կգտնեք դասընթացի ներսում: Տեսահանդիպումը մայիսի 12--ին՝ 16:00 Դասընթացի հետ…