ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ
ՊՈՐՏԱԼ
ԿՐԹԱԿԱՆ
ՖՈՐՈՒՄ
ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ
ՇՏԵՄԱՐԱՆ
ՀԵՌԱՎԱՐ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
ԿԿՏ
ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Հայտարարություն դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Օգոստոսի 17, 2021

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2021 թվականի «օգոստոսի» «13» «01 /21» որոշմամբ

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդական պետական քաղաքականության հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» N 54 արձանագրային որոշումը՝ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը՝ (այսուհետ՝ պատվիրատու), որը գտնվում է Վազգեն Սարգսյան 3 հասցեում, հայտարարում է դրամաշնորհի հատկացման մրցույթ:

Հայտերն ընդունվում են փակ՝ սոսնձված և ստորագրված ծրարով: Ծրարում ներառված փաստաթղթերը պետք է կազմված լինեն բնօրինակ փաստաթղթերից, որոնց վրա գրվում է «բնօրինակ» բառը և էլեկտրոնային կրիչից, որը իր մեջ պետք է ներառի բոլոր բնօրինակ փաստաթղթերի սկանավորված ֆայլերը: Ծրարը և հրավերով նախատեսված՝ մասնակցի կազմած փաստաթղթերը ստորագրում է դրանք ներկայացնող անձը, կամ վերջինիս լիազորած անձը (այսուհետ՝ գործակալ): Եթե հայտը ներկայացնում է գործակալը, ապա հայտով ներկայացվում է վերջինիս այդ լիազորությունը վերապահած լինելու մասին փաստաթուղթը:

Հայտի կազմման լեզուն հայերենն է: Ծրարի վրա հայերենով պետք է նշվի

 1. Նախարարության անվանումը և հայտի ներկայացման վայրը:
 2. Մրցույթի ծածկագիրը:
 3. «Չբացել մինչև հայտերի բացման նիստը» բառերը:
 4. Մասնակցի անվանումը (անունը), գտնվելու վայրը և հեռախոսահամարը:

Հայտը ներկայացվում է քարտուղարին և նրա կողմից այն ընդունվում է մինչև դրա համար մրցույթի մասին հայտարարությամբ և հրավերով սահմանված ժամկետի ավարտը: Մասնակիցը չի կարող նույն մրցույթին ներկայացնել մեկից ավելի հայտ: Հայտերը գրանցվում են առանձին գրանցամատյանում՝ ըստ սահմանված հերթականության՝ ծրարի վրա նշելով գրանցման համարը, տարեթիվը, ամիսը և ժամը:

Քարտուղարը մասնակցին տալիս է հայտն ընդունելու մասին տեղեկանք:

Սահմանված կարգի պահանջներին ոչ համապատասխան ներկայացված հայտերը, ինչպես նաև հայտեր ներկայացնելու ժամկետը լրանալուց հետո տրված հայտերն առանց բացվելու մերժվում են և վերադարձվում դրանք ներկայացնողներին:

Մասնակիցը մինչև հայտը ներկայացնելու վերջնական ժամկետի ավարտն իրավունք ունի փոխելու կամ հետ վերցնելու իր հայտը:

Հայտը փոփոխվում է սույն կարգով հայտ ներկայացնելու համար սահմանված կարգով՝ ծրարի վրա ավելացնելով «փոփոխում» բառը:

Մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված կազմակերպությանը սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել դրամաշնորհի տրամադրման՝ նվիրաբերության պայմանագիր (այսուհետ` պայմանագիր)։

Սույն մրցույթի անցկացման կարգը, հայտ կազմելու ու ներկայացնելու պայմանները ինչպես նաև մրցույթին մասնակցելու իրավունք չունեցող կազմակերպություններին ներկայացվող պայմանները սահմանված են հրավերով:

Մրցույթին մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել թղթային տարբերակով՝ փակ ծրարով, մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 15 –րդ օրացուցային օրվա ժամը 14:00-ն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա հայտերի բացման նիստին, սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 16-րդ օրը ժամը 14:00-ին։

Մրցույթն անցկացվում է հետևյալ չափաբաժիններով՝

01.«Երիտասարդների կարողությունների զարգացում՝ ուղղված տեղական մակարդակում որոշումների կայացմանը»- ԵՔԴՄ-01/21
02. «Սոցիալական նորարարության մոդելների ներդրում՝ միտված երիտասարդներին մատուցվող ծառայությունների որակի և/կամ ներառման և ազդեցության բարձրացմանը» -ԵՔԴՄ-02/21
03. «Աջակցություն մարտական գործողություների ժամանակ հաշմանդամություն ձեռքբերած և այդ գործողություններից ներազդված երիտասարդներին ուղղված մասնագիտական կողմնորոշմանը/ լրացուցիչ և շարունակական կրթությանը/ առողջության վերականգնմանն ու պահպանմանը/ սոցիալականացմանը/ հանրային կյանքին ինտեգրմանը»- ԵՔԴՄ-03/21
04. «Հայրենաճանաչ, իրավագիտակից, պետականակիր, ներգրավված, պահանջատեր և պատասխանատու երիտասարդների կերպարի հանրահռչակում»- ԵՔԴՄ-04/21
05. «Երիտասարդների կարողությունների զարգացում՝ ուղղված աշխատաշուկայում մրցունակության բարձրացմանը» - ԵՔԴՄ-05/21
06. «Աջակցություն երիտասարդների ձեռնարկատիրական կարողությունների զարգացմանը»- ԵՔԴՄ-06/21
07. «Նորարարության, մշակույթի, կրթության և գիտության ոլորտներում երիտասարդների ակտիվ ներգրավման խթանում»- ԵՔԴՄ-07/21
08. «Երիտասարդների շրջանում առողջ ապրելակերպի մշակույթի տարածում և հոգեկան առողջության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում»- ԵՔԴՄ-08/21
09. «Երիտասարդության շրջանում երիտասարդական աշխատանքի և կամավորության համակարգային զարգացման խթանում և երիտասարդական նախաձեռնություններին աջակցություն»- ԵՔԴՄ-09/21
10. «Երկխոսության և գործընկերության խթանում ՀՀ, Արցախի և սփյուռքի երիտասարդների և երիտասարդական կառույցների միջև»- ԵՔԴՄ-10/21
11 «Երիտասարդության ոլորտում միջազգային համագործակցության զարգացում»- ԵՔԴՄ-11/21
12 «Մարզաբնակ երիտասարդների կարողությունների զարգացում՝ ուղղված մեդիագրագիտությանը, թվային գրագիտությանը և կիբեռգրագիտությանը»- ԵՔԴՄ-12/21
13. «Երիտասարդները հանուն շրջակա միջավայրի» -ԵՔԴՄ-13/21

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար `Արմենուհի Պետրոսյանին
Հեռախոս +37410 599642
Էլ. փոստ armenuhi.petrosyan@escs.am

Նյութի աղբյուրը. ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

 • Քրիստոնեության հռչակումը Հայաստանում որպես պետական կրոն

  Թեմայի հեղինակ՝ Արսենյան

  Հայաստանն աշխարհում քրիստոնեությունը պետականորեն ընդունած առաջին երկիրն է: Մեծ խորհուրդ ունի այս իրողությունը, և՛ պարգև է այն հայոց ազգին, և՛ պատասխանատվության կոչող թանկ պատգամ: Լինենք արժանի: Ճանաչենք մեր հավատի պատմությունն…

 • Google Jamboard

  Թեմայի հեղինակ՝ arpi.kirishyan

  Հարգելի մասնակիցներ, հեռավար ուսուցման հարթակում https://dlc.armedu.am/ ստեղծվել է դասավանդողների մասնագիտական և ՏՀՏ հմտությունների զարգացմանն ուղղված առցանց դասընթացը https://dlc.armedu.am/course/view.php?id=78 : Դասընթացի վերաբերյալ Ձեր դիտարկումնեը կարող եք կատարել այստեղ և մասնակցել քննարկումներին:

 • Գիտելիքների ստուգման ինտերակտիվ թեստերի ստեղծում (Liveworksheets)

  Թեմայի հեղինակ՝ Lusman

  «Գիտելիքների ստուգման ինտերակտիվ թեստերի ստեղծում (Liveworksheets)» թեմայով դասընթաց: Դասընթացավար՝ Լուսինե Մանուկյան (lusine@ktak.am) Մեկնարկը մայիսի 16-ից 22-ը Դասընթացին միանալու և նյութերին ծանոթանալու համար՝ https://dlc.armedu.am/course/view.php?id=84 (https://dlc.armedu.am/course/view.php?id=84&fbclid=IwAR2OXZoERcZe

 • Հայոց եկեղեցու պատմության ուսումնասիրության հարցեր

  Թեմայի հեղինակ՝ Արսենյան

  Հայոց եկեղեցու պատմության ուսումնասիրությունը նպատակ ունի աշակերտներին ոչ միայն կրոնական գիտելիքներ տալու, այլ նաև արժևորելու քրիստոնեության դերը մարդու կյանքում, բարոյական արժեքներով ապրելու մղելու նրանց: Չափազանց մեծ է նրա դերը մարդկային…

 • Ինտերակտիվ բովանդակությամբ դասերի ստեղծում "Nearpod"

  Թեմայի հեղինակ՝ Մարի Գասպարյան

  «Ինտերակտիվ բովանդակությամբ դասերի ստեղծում "Nearpod"» թեմայով դասընթացը կմեկնարկենք մայիսի 10-ից: Իսկ Առցանց հանդիպումը կիրականացնենք Զում տեսահանդիպման գործիքի օգնությամբ, որի մուտքային հղումը կգտնեք դասընթացի ներսում: Տեսահանդիպումը մայիսի 12--ին՝ 16:00 Դասընթացի հետ…