ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ
ՊՈՐՏԱԼ
ԿՐԹԱԿԱՆ
ՖՈՐՈՒՄ
ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ
ՇՏԵՄԱՐԱՆ
ՀԵՌԱՎԱՐ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
ԿԿՏ
ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Բարձրագույն կրթության եվրոպական տարածքի բարեփոխումների գործողությունների շրջանակում իրականացվող «Բոլոնիայի գործընթացը շահառուների աչքերով. դեպի Բոլոնիայի գործընթացի ամուր ապագա» ծրագրում հետազոտողներ

Հուլիսի 23, 2020

Նպատակ. մշակել բարձրագույն կրթության եվրոպական տարածքի բարեփոխումների իրականացմանն ուղղված «Բոլոնիայի գործընթացն ուսանողների աչքերով» հրատարակությունը:

Համառոտ ակնարկ ծրագրի վերաբերյալ. «Բոլոնիայի գործընթացն ուսանողների աչքերով» հրատարակությունը տարիներ շարունակ Եվրոպական ուսանողական ասոցիացիայի մշակած և թողարկված հրատարակություն է, որը համադրում և վերլուծում է բարձրագույն կրթության ոլորտում Բոլոնիայի գործընթացի ուղղությունների ներդրումն ու իրականացումն ազգային մակարդակում: Հրատարակությունը հիմնականում նպատակաուղղված է վերհանել ուսանողների տեսակետները և անդրադառնալ, թե ինչպես են բարեփոխումներն անմիջականորեն անդրադառնում ուսանողներին: Եվրոպական ուսանողական ասոցիացիան 2003 թվականից ի վեր յուրաքանչյուր նախարարական գագաթաժողովի նախաշեմին՝ մշակված հրատարակության միջոցով, հետևում է բարեփոխումների իրականացմանը և տարբեր մեթոդաբանական մոտեցումներ կիրառելով՝ նպաստում է ուղղությունների վերանայմանը:

Առաջադրանքների և գործունեության շրջանակը. Ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ գործողությունները.

 • Ուսանողական միությունների մշակած մեթոդաբանության և հարցաշարերի վերանայում:
 • Հարցաթերթիկների տվյալներով տրամադրվող գծապատկերների վերանայում և ճշգրտում:
 • Տրամադրվող քանակական և որակական տվյալների ճշգրիտ համադրում մեթոդաբանության և առկա իրավիճակի հետ:
 • Տեղեկատվությունը տեքստում որոշակի փաստարկներով հիմնավորում:
 • Տեղեկատվության համադրում ազգային օրենսդրության և բարձրագույն կրթության եվրոպական տարածքի պարտավորությունների հետ:
 • Բոլոնյան գործընթացի ներդրման զեկույցի արդյունքներին համապատասխան հրապարակմանն անհրաժեշտ առաջարկությունների ներկայացում:
 • Անհրաժեշտ հղումների ճշգրիտ տրամադրում:
 • «Բոլոնիայի գործընթացն ուսանողների աչքերով» հրատարակության գործադիր զեկույցի մշակում:
 • Հրատարակության սրբագրման աշխատանքներ:
 • Աշխատանքային լեզուն անգլերենն է:

Առաջադրանքի տևողությունը.

Աշխատանքի տևողությունը՝ մինչև 2020 թ. դեկտեմբեր ամիս (պայմանագրային):

Հետազոտողի նվազագույն պահանջները.

 • Բարձրագույն կրթություն ոլորտում առնվազն հինգ տարվա աշխատանքային փորձ (ցանկալի է միջազգային փորձ),
 • Բոլոնյան գործընթացի համապարփակ գիտելիք,
 • Ներկայացվող առաջադրանքներում փորձ,
 • անգլերեն լեզվի C2 մակարդակի իմացություն,
 • Վիճակագրական տվյալների հետ աշխատելու և մեթոդաբանության վերլուծության ունակություն,
 • ԵՄ աջակցմամբ իրականացվող Էրազմուս+ ծրագրերի իրականացման վերաբերյալ փոխըմբռնում,
 • Միջազգային հետազոտողների հետ հեռավար աշխատելու հնարավորություն:

Ընտրութուն.

Անհրաժեշտ է hes.law@escs.am էլեկտրոնային հասցեին մինչև սույն թվականի հուլիսի -30-ը ուղարկել ինքնակենսագրական (CV) նամակ՝ հայերեն և անգլերեն:

Համապատասխան թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի։

Նյութի աղբյուրը. ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

 • Բազմանիշ թվերի բազմապատկումը միանիշ թվով

                                                       Դասի նպատակը և խնդիրները՝  Բազմանիշ թվերը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով ներկայացնելու կարողության զարգացում և այն բազմապատկել մանիշ թվով կարողության ձևավորում։   Կլոր տասնյակի, հարյուրյակի, հազարյակի միանիշ թվով  բազմապատկելու կարողության զարգացում։Լուծել վարժություններ և խնդիրներ կիրառելով բազմանիշ թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով, ապա կատարել բազմապատկում և արդյունքները գումարել։                                          Դասընթացի ավարտին աշակերտները կիմանան.1.  Բազմանիշ թվերը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով ներկայացնել2. Կլոր տասնյակի, հարյուրյակի, հազարյակի միանիշ թվով  բազմապատկել3.Լուծել վարժություններ և խնդիրներ                              Դասընթացի տևողություն - 2 շաբաթԴասընթացի հեղինակ - Անի ԳասպարյանԿից ներկայացնում եմ դասագրքի հղումը  https://lib.mskh.am/images/books/matematika-3.pdf

 • Բազմանիշ թվերի բազմապատկումը միանիշ թվով

                                                       Դասի նպատակը և խնդիրները՝  Բազմանիշ թվերը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով ներկայացնելու կարողության զարգացում և այն բազմապատկել մանիշ թվով կարողության ձևավորում։   Կլոր տասնյակի, հարյուրյակի, հազարյակի միանիշ թվով  բազմապատկելու կարողության զարգացում։Լուծել վարժություններ և խնդիրներ կիրառելով բազմանիշ թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով, ապա կատարել բազմապատկում և արդյունքները գումարել։                                          Դասընթացի ավարտին աշակերտները կիմանան.1.  Բազմանիշ թվերը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով ներկայացնել2. Կլոր տասնյակի, հարյուրյակի, հազարյակի միանիշ թվով  բազմապատկել3.Լուծել վարժություններ և խնդիրներ                              Դասընթացի տևողություն - 2 շաբաթԴասընթացի հեղինակ - Անի ԳասպարյանԿից ներկայացնում եմ դասագրքի հղումը  https://lib.mskh.am/images/books/matematika-3.pdf

 • Աշխարհագրություն 7-րդ դասարան

 • Տարածաչափություն

 • 9 класс ● 2 часть ● Литература

 • 9 класс ● Русский язык ● Синтаксис

 • 8 класс ● Русский язык ● Литература

 • 7 класс ● Русский язык ● Литература

 • 4 класс ● Русский язык ● Чтение

 • Բայ

  ա/ Գործողություն կամ եղելություն  նշանակող բառը կոչվում է բայ, պատասխանում է ինչ անել, ինչ լինել հարցերին: բ/ Բայն ունի ուղիղ ձև - ել կամ -ալ վերջավորությամբ / երգել,խաղալ/: գ/ Թեք ձևերը մեծ մասամբ բնորոշվում են իրենց վերջավորություններով և այլ մասնիկներով/խոսելիս, գրեցի, մի կարդա/: դ/Բայը կարող է ձևափոխվել ըստ դեմոի, թվի, ժամանակի, եղանակի, որը կոչվում է խոնարհում: ե/ Բայի բոլոր ձևերն ունեն իրենց ժխտական  համարժեքները. Մեծ մասամբ կազմվում են չ- նախամասնիկով /չգրել, չխոսեմ, չեմ գրում/,  նաև մի արգելականով /մի խոսիր, մի խաղա/: զ/ Բայի կազմությունը. Լինում են պարզ և ածանցավոր: Բայահիմքից և վերջավորությունից առաջ ընկած մասն է կոչվում ածանց /թռչել, խաբվել, կոտրատել, խաղացնել/: է/ Բայերն ըստ բայածանցի լինում են չորս տեսակի՝ . սոսկածանցավոր բայեր /-ան, -են, -ն, -չ/------հեռանալ, մտնել, թռչել, մոտենալ: Անցյալ կատարյալի հիմքում  -ն, -չ ածանցները ընկնում են, իսկ –ան, -են ածանցները դառնում են –ացն, -եցն /մտա, թռա, հեռացար, մոտեցար/: . բազմապատկական բայեր /-ատ, ոտ, -կոտ, -տ, -կլտ, -կռտ, -կտ/, ցույց են տալիս գործողության կրկնություն, բազմապատիկություն /կոտրատել, թռչկոտել, ծեծկռտել/:  . պատճառական բայեր /-ացն, եցն –ցն/, ցույց է տալիս,որ ենթական գործողությունը կատարել է տալիս մեկ ուրիշի /խաղացնել, երգեցնել/: . կրավորական բայեր /վ/……գրվել, ասվել: