ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ
ՊՈՐՏԱԼ
ԿՐԹԱԿԱՆ
ՖՈՐՈՒՄ
ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ
ՇՏԵՄԱՐԱՆ
ՀԵՌԱՎԱՐ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
ԿԿՏ
ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Հայտարարություն փորձագետ ներգրավելու վերաբերյալ

Հուլիսի 06, 2020

Վաղ մանկության զարգացման (ՎՄԶ) Կովիդ – 19-ին արձագանքման ծրագիր

Նախադպրոցական հաստատություններում աղետների դիմակայունության բարձրացում և արտակարգ իրավիճակներում խնամքի ծառայութան մոդելի ներդրում

Ծրագրի փորձագետ

Նպատակ. աջակցել ՀՀ-ում «Նախադպրոցական հաստատություններում (ՆԴՀ) աղետների դիմակայունության բարձրացում և արտակարգ իրավիճակներում խնամքի ծառայութան մոդելի ներդրում» ծրագրի իրագործմանը:

Ծրագրի մասին համառոտ ակնարկ. Համաշխարհային բանկն աջակցում է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությանը «Նախադպրոցական հաստատություններում (ՆԴՀ) աղետների դիմակայունության բարձրացում և արտակարգ իրավիճակներում խնամքի ծառայութան մոդելի ներդրում» ծրագրի իրականացման գործում: Նոր կորոնավիրուսի տարածմամբ պայմանավորված իրավիճակը նոր խնդիրներ առաջադրեց նաև նախադպրոցական կրթության մասով։ Մասնավորապես, ի հայտ եկավ ճգնաժամային իրավիճակում նախադպրոցական ծառայությունների հնարավորության ապահովման հարցը՝ թե իբրև աշխատակիցների՝ այս ուղղությամբ կարողությունների զարգացման խնդիր, թե նաև իբրև նոր կորոնավիրուսի դեմ պայքարի առաջնագծում գտնվող աշխատակիցների երեխաների համար երեխաների խնամքի ապահովման խնդիր։

Առաջադրանքներ և գործունեության շրջանակը. Ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ գործողությունները.

1.Կարիքների գնահատում: Գնահատումը կանդրադառնա

 • այն գործոններին, որոնք ազդում են երեխաների առողջության, անվտանգության և ապահովության վրա,
 • բնակչության ընկալմանը և վարքագծին՝ անհրաժեշտ հիգիենայի, ֆիզիկական հեռավորության պահպանման և ճգնաժամի պայմաններում անվտագության նորմերի վերաբերյալ,
 • ռիսկերին, որոնք հատուկ են սեռին, տարիքին, հաշմանդամությանը, որոշակի հիվանդությունների առկայությանը, ընտանիքի սոցիալական վիճակին:

  2.Վերապատրաստման մոդուլի մշակում: Մոդուլի նպատակը պետք է լինի օգնել նախադպրոցական հաստատությունների աշխատողներին (ՆՀԱ) ձեռք բերել գիտելիքներ ու հմտություններ՝ ճիշտ գործելու համաճարակային և հետհամաճարակային իրավիճակներում: Ծրագրի բովանդակային միջուկը պետք է ներառի սոցիալ-հոգեբանական աջակցության տրամադրումը ՆԴՀ երեխաներին, նրանց ընտանիքներին և աշխատողներին, ծնողի հետ խորհրդատվական աշխատանքը, առաջին օգնության տրամադրումը, անվտանգ վարքագիծը, պաշտպանական հմտությունները և ճգնաժամային ռիսկերի նվազեցումը։ Տվյալ ծրագիրը, հիմնվելով վերոնշյալ կարիքների գնահատման վրա, հիմք կհանդիսանա ՆՀԱ համար վերապատրաստման դասընթացի, որը թույլ կտա ճանաչել սովորողների շրջանում սթրեսի նշանները և անհրաժեշտության դեպքում տրամադրել առաջին հոգեբանական աջակցություն՝ բարձրացնելով նրանց դիմակայունությունը սթրեսային իրավիճակների հանդեպ։ Այդ վերապատրաստումը կբարձրացնի ՆՀԱ կարողություններն ու հմտությունները՝ վերջիններիս ընդհանուր իրազեկվածության և պատրաստվածության բարձրացման, երեխաներին և ծնողներին հոգեբանական աջակցության ցուցաբերման, ծառայությունների առկա տրամադրման բացակայության դեպքում հեռավար ուսուցման հմտությունների ուղղությամբ՝ հատկապես նախադպրոցական տարիքի երեխաների դեպքում։

  3.ՆՀԱ աշխատողների վերապատրաստում, որը կներառի վերոնշյալ կետերը և կնսպասի ՆՀԱ գիտելիքների ու հմտությունների ձևավորմանը՝ ճիշտ գործելու համաճարակային և հետհամաճարակային իրավիճակներում: Վերապատրաստումը կներառի սիմուլյացիոն ուսումնական վարժանքներ և գիտելիքների ու հմտությունների զարգացմանը միտված տեսական և պրակտիկ նյութեր ու գործիքակազմ:

 

Նշված գործողությունների նպատակն է բարելավել կրթության պատրաստվածության, արձագանքման և վերականգնման որակը, ընդլայնել ապահով և պատշաճ կրթություն ստանալու հնարավորությունները և ապահովել ՆԴՀ հաճախող երեխաների և աշխատողների ֆիզիկական և հոգեկան առողջությունն ու անվտանգությունը:

 

Գործունեության արդյունքները.

 1. Կատարված կարիքների գնահատման հաշվետվությունը՝ համաձայն վերոնշյալ կետերի;
 2. Արտակարգ իրավիճակներում խնամքի ծառայութան մշակված մոդելն ու վերապատրաստման ծրագիրը, որը կներառի վերոնշյալ բոլոր կետերը և կպարունակի սիմուլյացիոն ուսումնական վարժանքներ և գիտելիքների ու հմտությունների զարգամանը միտված տեսական և պրակտիկ նյութեր ու գործիքակազմ:

Առաջադրանքի ավարտին խոհրդատուն կներկայացնի կատարված աշխատանքները:

Համաշխարհային բանկը կներգրավի անհատ խորհրդատուի, ով, համագործակցելով ԿԳՄՍ նախարարության և ՀԲ հետ, կիրականացնի նշված գործողությունները:

Առաջադրանքի տևողությունը.

Առաջադրանքի տևողությունը չորս շաբաթ է (2020 թ. օգոստոս ամիսը):

Խորհրդատուի որակավորման նվազագույն պահանջները.

 • Բարձրագույն կրթություն մանկավարժության կամ դրան հարակից գիտակարգում,
 • Առնվազն 10 տարվա մասնագիտական և կազմակերպչական աշխատանքային փորձ, նախապատվություն կտրվի նախադպրոցական կրթության ոլորտում աշխատանքային փորձ ունեցողին,
 • Առօրյա և ճգնաժամային իրավիճակներում ուսուցիչների և սովորողների խնդիրների մասին իմացություն,
 • Վերապատրաստման դասընթացների մշակման փորձառություն,
 • Միջանձնային գերազանց հմտություններ արդյունավետորեն գործելու աշխատանքային խմբերում, հաղորդակցվելու տարբեր շահակից կողմերի հետ,
 • Համակարգչային հիմնական ծրագրերի գերազանց տիրապետում, հատկապես Microsoft Office-ի Word, Excel և Outlook, PowerPoint և Access ծրագրերին,
 • Անգլերենի գերազանց իմացություն,
 • Միաժամանակ տարբեր առաջադրանքներ կատարելու և աշխատանքը վերջնաժամկետներին հասցնելու կարողություն,
 • ՀՀ տարածքում գործուղումների գնալու պատրաստություն,
 • Սույն աշխատանքներին 2020 թ. հուլիս ամսից ընդգրկվելու հնարավորություն:

Ընտրության կարգը.

Ընտրության կարգը կլինի՝ ՀԲ Խորհրդատուների ուղեցույցի 5-րդ հոդվածի «Անհատ խորհրդատուի ընտրության» կարգի համաձայն:

Ընտրության կարգը.

Անհրաժեշտ է msahakyan@worldbank.org էլեկտրոնային հասցեին մինչև սույն թվականի հուլիսի 21-ը ուղարկել դիմումի հայտը, որը կներառի հետևյալ բաղադրիչները. (i) Առաջադրանքի կատարման մոտեցման և մեթոդաբանության նկարագրություն (առավելագույնը 40 միավոր) (Կոնկրետ մեթոդները և գործողություններըՄիջոցառումները;Աշխատանքային ծրագիր); (ii) Աշխատանքային գրաֆիկ (առավելագույնը 30 միավոր) (Հանձնման ենթակա արդյունքների պատրաստման համար պահանջվող ընդհանուր ժամանակը; Հանձնման ենթակա արդյունքների պատրաստման համար անհրաժեշտ գործողություններին հատկացվող ժամանակը (համապատասխան օրերի քանակ); Կոնկրետ արդյունքի/հաշվետվության նկարագիրըև (iii) Խորհրդատուի որակավորումները և նախկին փորձը (առավելագույնը 30 միավոր):

Թեկնածուները ըստ անհրաժեշտության կարող են հրավիրվել հարցազրույցի։

Նյութի աղբյուրը. ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

 • Քրիստոնեության հռչակումը Հայաստանում որպես պետական կրոն

  Թեմայի հեղինակ՝ Արսենյան

  Հայաստանն աշխարհում քրիստոնեությունը պետականորեն ընդունած առաջին երկիրն է: Մեծ խորհուրդ ունի այս իրողությունը, և՛ պարգև է այն հայոց ազգին, և՛ պատասխանատվության կոչող թանկ պատգամ: Լինենք արժանի: Ճանաչենք մեր հավատի պատմությունն…

 • Google Jamboard

  Թեմայի հեղինակ՝ arpi.kirishyan

  Հարգելի մասնակիցներ, հեռավար ուսուցման հարթակում https://dlc.armedu.am/ ստեղծվել է դասավանդողների մասնագիտական և ՏՀՏ հմտությունների զարգացմանն ուղղված առցանց դասընթացը https://dlc.armedu.am/course/view.php?id=78 : Դասընթացի վերաբերյալ Ձեր դիտարկումնեը կարող եք կատարել այստեղ և մասնակցել քննարկումներին:

 • Գիտելիքների ստուգման ինտերակտիվ թեստերի ստեղծում (Liveworksheets)

  Թեմայի հեղինակ՝ Lusman

  «Գիտելիքների ստուգման ինտերակտիվ թեստերի ստեղծում (Liveworksheets)» թեմայով դասընթաց: Դասընթացավար՝ Լուսինե Մանուկյան (lusine@ktak.am) Մեկնարկը մայիսի 16-ից 22-ը Դասընթացին միանալու և նյութերին ծանոթանալու համար՝ https://dlc.armedu.am/course/view.php?id=84 (https://dlc.armedu.am/course/view.php?id=84&fbclid=IwAR2OXZoERcZe

 • Հայոց եկեղեցու պատմության ուսումնասիրության հարցեր

  Թեմայի հեղինակ՝ Արսենյան

  Հայոց եկեղեցու պատմության ուսումնասիրությունը նպատակ ունի աշակերտներին ոչ միայն կրոնական գիտելիքներ տալու, այլ նաև արժևորելու քրիստոնեության դերը մարդու կյանքում, բարոյական արժեքներով ապրելու մղելու նրանց: Չափազանց մեծ է նրա դերը մարդկային…

 • Ինտերակտիվ բովանդակությամբ դասերի ստեղծում "Nearpod"

  Թեմայի հեղինակ՝ Մարի Գասպարյան

  «Ինտերակտիվ բովանդակությամբ դասերի ստեղծում "Nearpod"» թեմայով դասընթացը կմեկնարկենք մայիսի 10-ից: Իսկ Առցանց հանդիպումը կիրականացնենք Զում տեսահանդիպման գործիքի օգնությամբ, որի մուտքային հղումը կգտնեք դասընթացի ներսում: Տեսահանդիպումը մայիսի 12--ին՝ 16:00 Դասընթացի հետ…