ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ
ՊՈՐՏԱԼ
ԿՐԹԱԿԱՆ
ՖՈՐՈՒՄ
ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ
ՇՏԵՄԱՐԱՆ
ՀԵՌԱՎԱՐ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
ԿԿՏ
ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Հայտարարություն փորձագետ ներգրավելու վերաբերյալ

Հուլիսի 06, 2020

Վաղ մանկության զարգացման (ՎՄԶ) Կովիդ – 19-ին արձագանքման ծրագիր

Նախադպրոցական հաստատություններում աղետների դիմակայունության բարձրացում և արտակարգ իրավիճակներում խնամքի ծառայութան մոդելի ներդրում

Ծրագրի փորձագետ

Նպատակ. աջակցել ՀՀ-ում «Նախադպրոցական հաստատություններում (ՆԴՀ) աղետների դիմակայունության բարձրացում և արտակարգ իրավիճակներում խնամքի ծառայութան մոդելի ներդրում» ծրագրի իրագործմանը:

Ծրագրի մասին համառոտ ակնարկ. Համաշխարհային բանկն աջակցում է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությանը «Նախադպրոցական հաստատություններում (ՆԴՀ) աղետների դիմակայունության բարձրացում և արտակարգ իրավիճակներում խնամքի ծառայութան մոդելի ներդրում» ծրագրի իրականացման գործում: Նոր կորոնավիրուսի տարածմամբ պայմանավորված իրավիճակը նոր խնդիրներ առաջադրեց նաև նախադպրոցական կրթության մասով։ Մասնավորապես, ի հայտ եկավ ճգնաժամային իրավիճակում նախադպրոցական ծառայությունների հնարավորության ապահովման հարցը՝ թե իբրև աշխատակիցների՝ այս ուղղությամբ կարողությունների զարգացման խնդիր, թե նաև իբրև նոր կորոնավիրուսի դեմ պայքարի առաջնագծում գտնվող աշխատակիցների երեխաների համար երեխաների խնամքի ապահովման խնդիր։

Առաջադրանքներ և գործունեության շրջանակը. Ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ գործողությունները.

1.Կարիքների գնահատում: Գնահատումը կանդրադառնա

 • այն գործոններին, որոնք ազդում են երեխաների առողջության, անվտանգության և ապահովության վրա,
 • բնակչության ընկալմանը և վարքագծին՝ անհրաժեշտ հիգիենայի, ֆիզիկական հեռավորության պահպանման և ճգնաժամի պայմաններում անվտագության նորմերի վերաբերյալ,
 • ռիսկերին, որոնք հատուկ են սեռին, տարիքին, հաշմանդամությանը, որոշակի հիվանդությունների առկայությանը, ընտանիքի սոցիալական վիճակին:

  2.Վերապատրաստման մոդուլի մշակում: Մոդուլի նպատակը պետք է լինի օգնել նախադպրոցական հաստատությունների աշխատողներին (ՆՀԱ) ձեռք բերել գիտելիքներ ու հմտություններ՝ ճիշտ գործելու համաճարակային և հետհամաճարակային իրավիճակներում: Ծրագրի բովանդակային միջուկը պետք է ներառի սոցիալ-հոգեբանական աջակցության տրամադրումը ՆԴՀ երեխաներին, նրանց ընտանիքներին և աշխատողներին, ծնողի հետ խորհրդատվական աշխատանքը, առաջին օգնության տրամադրումը, անվտանգ վարքագիծը, պաշտպանական հմտությունները և ճգնաժամային ռիսկերի նվազեցումը։ Տվյալ ծրագիրը, հիմնվելով վերոնշյալ կարիքների գնահատման վրա, հիմք կհանդիսանա ՆՀԱ համար վերապատրաստման դասընթացի, որը թույլ կտա ճանաչել սովորողների շրջանում սթրեսի նշանները և անհրաժեշտության դեպքում տրամադրել առաջին հոգեբանական աջակցություն՝ բարձրացնելով նրանց դիմակայունությունը սթրեսային իրավիճակների հանդեպ։ Այդ վերապատրաստումը կբարձրացնի ՆՀԱ կարողություններն ու հմտությունները՝ վերջիններիս ընդհանուր իրազեկվածության և պատրաստվածության բարձրացման, երեխաներին և ծնողներին հոգեբանական աջակցության ցուցաբերման, ծառայությունների առկա տրամադրման բացակայության դեպքում հեռավար ուսուցման հմտությունների ուղղությամբ՝ հատկապես նախադպրոցական տարիքի երեխաների դեպքում։

  3.ՆՀԱ աշխատողների վերապատրաստում, որը կներառի վերոնշյալ կետերը և կնսպասի ՆՀԱ գիտելիքների ու հմտությունների ձևավորմանը՝ ճիշտ գործելու համաճարակային և հետհամաճարակային իրավիճակներում: Վերապատրաստումը կներառի սիմուլյացիոն ուսումնական վարժանքներ և գիտելիքների ու հմտությունների զարգացմանը միտված տեսական և պրակտիկ նյութեր ու գործիքակազմ:

 

Նշված գործողությունների նպատակն է բարելավել կրթության պատրաստվածության, արձագանքման և վերականգնման որակը, ընդլայնել ապահով և պատշաճ կրթություն ստանալու հնարավորությունները և ապահովել ՆԴՀ հաճախող երեխաների և աշխատողների ֆիզիկական և հոգեկան առողջությունն ու անվտանգությունը:

 

Գործունեության արդյունքները.

 1. Կատարված կարիքների գնահատման հաշվետվությունը՝ համաձայն վերոնշյալ կետերի;
 2. Արտակարգ իրավիճակներում խնամքի ծառայութան մշակված մոդելն ու վերապատրաստման ծրագիրը, որը կներառի վերոնշյալ բոլոր կետերը և կպարունակի սիմուլյացիոն ուսումնական վարժանքներ և գիտելիքների ու հմտությունների զարգամանը միտված տեսական և պրակտիկ նյութեր ու գործիքակազմ:

Առաջադրանքի ավարտին խոհրդատուն կներկայացնի կատարված աշխատանքները:

Համաշխարհային բանկը կներգրավի անհատ խորհրդատուի, ով, համագործակցելով ԿԳՄՍ նախարարության և ՀԲ հետ, կիրականացնի նշված գործողությունները:

Առաջադրանքի տևողությունը.

Առաջադրանքի տևողությունը չորս շաբաթ է (2020 թ. օգոստոս ամիսը):

Խորհրդատուի որակավորման նվազագույն պահանջները.

 • Բարձրագույն կրթություն մանկավարժության կամ դրան հարակից գիտակարգում,
 • Առնվազն 10 տարվա մասնագիտական և կազմակերպչական աշխատանքային փորձ, նախապատվություն կտրվի նախադպրոցական կրթության ոլորտում աշխատանքային փորձ ունեցողին,
 • Առօրյա և ճգնաժամային իրավիճակներում ուսուցիչների և սովորողների խնդիրների մասին իմացություն,
 • Վերապատրաստման դասընթացների մշակման փորձառություն,
 • Միջանձնային գերազանց հմտություններ արդյունավետորեն գործելու աշխատանքային խմբերում, հաղորդակցվելու տարբեր շահակից կողմերի հետ,
 • Համակարգչային հիմնական ծրագրերի գերազանց տիրապետում, հատկապես Microsoft Office-ի Word, Excel և Outlook, PowerPoint և Access ծրագրերին,
 • Անգլերենի գերազանց իմացություն,
 • Միաժամանակ տարբեր առաջադրանքներ կատարելու և աշխատանքը վերջնաժամկետներին հասցնելու կարողություն,
 • ՀՀ տարածքում գործուղումների գնալու պատրաստություն,
 • Սույն աշխատանքներին 2020 թ. հուլիս ամսից ընդգրկվելու հնարավորություն:

Ընտրության կարգը.

Ընտրության կարգը կլինի՝ ՀԲ Խորհրդատուների ուղեցույցի 5-րդ հոդվածի «Անհատ խորհրդատուի ընտրության» կարգի համաձայն:

Ընտրության կարգը.

Անհրաժեշտ է msahakyan@worldbank.org էլեկտրոնային հասցեին մինչև սույն թվականի հուլիսի 21-ը ուղարկել դիմումի հայտը, որը կներառի հետևյալ բաղադրիչները. (i) Առաջադրանքի կատարման մոտեցման և մեթոդաբանության նկարագրություն (առավելագույնը 40 միավոր) (Կոնկրետ մեթոդները և գործողություններըՄիջոցառումները;Աշխատանքային ծրագիր); (ii) Աշխատանքային գրաֆիկ (առավելագույնը 30 միավոր) (Հանձնման ենթակա արդյունքների պատրաստման համար պահանջվող ընդհանուր ժամանակը; Հանձնման ենթակա արդյունքների պատրաստման համար անհրաժեշտ գործողություններին հատկացվող ժամանակը (համապատասխան օրերի քանակ); Կոնկրետ արդյունքի/հաշվետվության նկարագիրըև (iii) Խորհրդատուի որակավորումները և նախկին փորձը (առավելագույնը 30 միավոր):

Թեկնածուները ըստ անհրաժեշտության կարող են հրավիրվել հարցազրույցի։

Նյութի աղբյուրը. ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

 • Ջոն Դյուի՝ նախագծային մեթոդի հիմնադիր

  Թեմայի հեղինակ՝ LZH

  <<Կրթությունը պատմելը և պատմություններ լսելը չէ․ այն ակտիվ և կառուցողական գործընթաց է>> Ջոն Դյուի Նախագծերի մեթոդը (Project methods (http://education.stateuniversity.com/pages/2337/Project-Method.html)) ուսուցման համակարգ է, որի ընթացքում սովորողները գիտելիքներ, կարողություններ, հմտություններ են ձեռք…

 • 9-րդ դաս. Բնագիտություն առարկայի քննությունը ուս. նախագծի միջոցով անցկացնելու մասին

  Թեմայի հեղինակ՝ manush

  ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի մարտի 11-ի 2024 թվականի N 07-Լ հրամանով հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2023-2024 ուսումնական տարվա 9–րդ դասարանի «Բնագիտություն» («ֆիզիկա», «Քիմիա», «Կենսաբանություն», «Աշխարհագրություն»՝ սովորողի…

 • Նախագծային ուսուցում. Հայեցակարգ և ուսուցիչների վերապատրաստման մոդուլ

  Թեմայի հեղինակ՝ manush

  Հարգելի գործընկերներ, ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի մարտի 11-ի 2024 թվականի N 08-Լ հրամանով հաստատվել է «Նախագծային ուսուցման հայեցակարգը և ուսուցիչների վերապատրաստման մոդուլը»: ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրամանը և հավելվածը նախարարության պաշտոնական կայքում…

 • Ուսուցման արդի մեթոդները 2

  Թեմայի հեղինակ՝ manush

  Հեղինակ՝ Ani Hovhannisyan (https://forum.armedu.am/member/9839-ani-hovhannisyan) Այս թեման Անի Հովհաննիսյանի «Ուսուցման արդի մեթոդները որպես սովորողի ուսումնառության մոտիվացիա (https://forum.armedu.am/forum/%D5%AF%D6%80%D5%A9%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B8%D5%AC%D5%B8%D6%80%D5%BF/%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%B6%D5%A1%D5%A3%D5%A5%D5%BF

 • Ուսուցման արդի մեթոդները

  Թեմայի հեղինակ՝ Ani Hovhannisyan

  Ուսուցման արդի մեթոդները որպես սովորողի ուսումնառության մոտիվացիա Ինչպես ասել է ամերիկացի հոգեբան Ֆրեդերիկ Սքիները «Աշխարհը բարելավելու համար հարկավոր է շրջվել դեպի դրական կրթական մեթոդներ: Այն պահից, եր բացահայտվեն առավել արդյունավետ…