ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ
ՊՈՐՏԱԼ
ԿՐԹԱԿԱՆ
ՖՈՐՈՒՄ
ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ
ՇՏԵՄԱՐԱՆ
ՀԵՌԱՎԱՐ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
ԿԿՏ
ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Համակարգչային մրցույթ «Աղվես» և «Կրիա» ծրագրերի կիրառմամբ՝ «ՈԶՆԻ 2018»-ի շրջանակներում

Մարտի 12, 2018

Մեկնարկել է «ՈԶՆԻ 2018» ամենամյա դպրոցական համակարգչային մրցույթը: «Ինստիգեյթ ուսումնական կենտրոն» հիմնադրամի ստեղծած խաղերի ծարագրավորման ծրագրի իմացությամբ երեխաները հնարավորություն ունեն «Աղվես» և  «Կրիա» ծրագրով իրենց գիտելիքները դրսևորել «ՈԶՆԻ 2018» համակարգչային մրցույթի շրջանակներում:

Աշխատանքների և դիմում-հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը ապրիլի 13-ն է:

Մասնակցության պայմանները և հայտի ձևը կցվում են:

Հարցերի և տեղեկությունների համար գրել  aghves.vozni.mrcuyt@gmail.com հասցեին:

Ռուզան Նիկոյան և Մարիաննա Թովմասյան
«Ոզնի» համակարգչային մրցույթի հեղինակ-կազմակերպիչներ

 

 • ՄԱՅՐԵՆԻ 6-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

 • ՄԱՅՐԵՆԻ 6-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

 • Թռչունների ընդհանուր բնութագիրը

   Թռչունների արտաքին կառուցվածքըԹռչունների ներքին կաառուցվածքըԹռչունների բազմացումն ու զարգացումըԹռչունների էկոլոգիական խմբերըԳործնական աշխատանք  Կրկնություն         

 • Մեր Հայրենիքը / Ես և շրջակա աշխարհը 4-րդ դասարան/

 • Դերբական դարձված

 • Հայաստանի Բագրատունյաց թագավորությունը 885-1045թթ․:

 • Մայրենի;Խոսք և հաղորդակցում

  @@PLUGINFILE@@/%D4%B4%D5%A1%D5%BD%D5%AB_%D5%BA%D5%AC%D5%A1%D5%B6249411491.docx

 • The Adjectives in English Grammar

  Ածականն անգլերենի քերականության մեջԴասընթացը պատրաստել է Արալեզի միջն. դպրոցի անգլերենի ուսուցչուհի Արմենուհի Աբրահամյանը                   Դասընթացը կտա գիտելիքներ, թե ինչպես  անգլերենի դասաժամերին ուսուցանել ածական խոսքի մասը, նրա տեսակները, գործածությունը, համեմատության աստիճանները: Դասընթացը  տևելու է 4 շաբաթ, որի ընթացքում հաղորդակցվելու ենք դասընթացում տեղադրված ֆորումների օգնությամբ: Յուրաքանչյուր շաբաթ ձեզ համար հասանելի կլինի տվյալ շաբաթվա համար նախատեսած նյութերը:Հաջողություն բոլորիս և հաճելի աշխատանքային ընթացք:

 • Կրճատ բազմապատկման բանաձևերը

  Առարկան՝              Հանրահաշիվ 7Թեման՝                  ‹‹ Կրճատ բազմապատկման բանաձևերը ››:Ժամաքանակ՝        7 դասաժամՈւսումնական գործունեության տեսակներ ՝ 1. Դասի բացատրում (Zoom հարթակ, տեսադասեր):  2.Գործնական աշխատանք  3. Թեստային աշխատանք:     ‹‹ Կրճատ բազմապատկման բանաձևերը ››    Թեմա 1.  ‹‹Գումարի քառակուսին›› Դասի  նպատակը՝ թեմայի ուսումնասիրությունը սովորողին հնարավորություն է ընձեռում.   գաղափար ունենա նույն բազմանդամների արտադրյալի սահմանման էության և ճիշտ կատարման ձևի մասին՝  (a+b)2=(a+b)∙(a+b):  իմանա բազմանդամը բազմանդամով բազմապատկելու կանոնը՝ (a+b)2=(a+b)∙(a+b)=a∙a+b∙a+a∙b+b∙b=a2+2ab+b2  հասկանա բանաձևի իմաստը՝ (a+b)2 =a2+2ab+b2: Սովորողի  ուսումնական  ակնկալիքները՝       Գիտենա        գումարի քառակուսին , այն արտադրյալի վերլուծել:       Իմանա         փակագծերից  ազատվելու կանոնները:        Կարողանա         ա) գրառել և կարդալ գումարի քառակուսու բանաձևը,                                  բ ) բանաձևը ասել անգիր և կիրառել ,                                  գ) ինչպես նաև բանաձևը կիրառել տարբեր հաշվարկների պարզեցման  ժամանակ :                    Դ Ա Ս Ի    Ը Ն Թ Ա Ց Ք Ի      Ն Կ Ա Ր Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ը Դասի ընթացքն  ուղեկցվում  է  սահիկահանդեսի ցուցադրումով և ուսուցչի բացատրություններով , որոնք խթան են հանդիսանում , հարցերի առաջադրումով:Գումարի քառակուսու բանաձև.   ·        Երկու թվերի գումարի քառակուսին հավասար է առաջին թվի քառակուսուն գումարած առաջին և երկրորդ թվերի կրկնապատիկ արտադրյալը , գումարած երկրորդ թվի քառակուսուն:                                               (a + b)2 = a 2 + 2 a b + b 2:

 • Մայրենի 4

  Այս դասընթացը ընդգրկում է «Մայրենի 4»-ի «Հայաստանի յոթ և բյուր հրաշալիքները» թեման: